Thema’s

Op deze pagina vindt u de doorlopende thema’s voor een raad van toezicht. Ook kunt u de lopende actuele dossiers (NVTZ Specials) inzien. In een thema treft u alle informatie rondom het onderwerp. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een artikel of publicatie niet specifiek behorend bij een thema? Zoekt u dan in onze kennisbank.

NVTZ Specials

Ervaringsdeskundig toezien

De webpagina over de rol van het ervaringsdeskundig perspectief voor goed toezicht

Toezicht bij crises

In 2023 verscheen een nieuwe NVTZ-publicatie over toezicht bij crises. Deze publicatie kan gezien worden als een vervolg op de publicatie die in 2012 verscheen

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en niet voor niets het jaarthema van 2023

Diversiteit

Tijdens het 5e lustrum van de NVTZ, met als thema Van waarde blijven, is de werkgroep Diversiteit ingesteld.