Innovatie

Innovatie

De zorg- en welzijnssector is continu in beweging. Hoe zorgen we ervoor de zorg- en welzijnssector toekomstbestendig wordt? In dit subthema worden artikelen en bijeenkomsten over innovatie gedeeld.

Themanieuws

Het sociaal domein in Amersfoort en drie andere onderwerpen waar in het bestuur over is gesproken

Uit het bestuur – de vergadering van 25 augustus 2022 De rol van de gemeente in de organisatie van het…

Koplopers van de zorg: verduurzaming begint vandaag

Wat wordt bedoeld met duurzaamheid en waar te beginnen als zorgorganisatie?

Presentaties Algemene ledenvergadering en inhoudelijk programma

Donderdag 9 juni 2022 vond de algemene ledenvergadering van de NVTZ plaats. De presentatie samen met de presentaties van het…

Uit de kennisbank

Themajaar Zorg voor goed werk

In 2021 wil de NVTZ het thema zorg voor goed werk belichten. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben steeds vaker moeite met…

Arbeidsmarktproblematiek? Laat de samenleving het oplossen!

De schreeuw van zorg- en welzijnsinstellingen om personeel wordt steeds luider. De toenemende urgentie van de arbeidsmarktproblematiek heeft mede te maken met het hoge percentage werknemers dat de zorg verlaat.

De rol van de raad van toezicht bij innovatie

Voor u ligt een handreiking hoe raden van toezicht aandacht kunnen geven aan met name technologische innovatie. Al enige jaren…