Controle

Controle

De raad van toezicht organiseert zijn eigen informatie zodat deze zich een onafhankelijk, divers en genuanceerd beeld van de staat van de instelling eigen kan maken. De raad van toezicht controleert of de uitgezette koers gevolgd wordt, hoe de instelling ervoor staat en of dit in lijn is met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de instelling.

Themanieuws

Geen items gevonden

Uit de kennisbank

De WNT wordt niet meer gecontroleerd door de accountant?

Wat betekent dit voor de zorginstelling en voor de raad van toezicht? 

Voorbij het Toezien

Leven we in een tijdperk van veranderingen of in een veranderend tijdperk? Deze vraag wordt in dit rapport geplaatst in…

Signalement WAR 2018/2019

De trends binnen dit signalement zijn: nieuwe vormen van verantwoording, andere principes van organisatie-inrichting en strategische partnerschappen in de zorg.