Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing. De waarde Goed beslagen ten ijs van het programma Goed Toezicht bestaat uit vier onderdelen.

Themanieuws

Podcasttip voor toezichthouders

De  NVTZ helpt u graag op weg met een podcasttip. In deze nieuwsbrief een aflevering uit de Podcastreeks ‘Stuurloos’ van de Volkskrant, waarin Kustaw Bessems ‘actieonderzoeker’ Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden interviewt. 

Trainees en aankomende toezichthouders zoeken raden van toezicht

Het aantal jonge toezichthouders binnen raden van toezicht is nog laag, blijkt uit onderzoek.

Handreiking voor het schrijven van een toezichtvisie

Hoewel er sprake is van een gedeelde praktijk in het toezicht – in het land denkt iedereen er min of…

Programma Goed Toezicht

Goed Toezicht beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van vier waarden die als leidraad dienen voor professionalisering.

Uit de kennisbank

Online branchebijeenkomst Ouderenzorg

Op donderdag 3 augustus 2023 organiseerde de NVTZ onder leiding van brancheambassadeur ouderenzorg, Victor van Dijk, een online bijeenkomst met als thema ‘Een houdbare samenleving 2040’.

Signalement 2023

Het signalement met de titel ‘Toezicht en Duurzaamheid’ is een relevant onderwerp en het sluit daarmee aan bij het NVTZ jaarthema voor 2023 over duurzaamheid.

NVTZ Academie brochure

Bekijk in onze brochure het volledige professionaliseringsaanbod van de NVTZ Academie