Werkgeversrol

Werkgeversrol

De raad van toezicht is de werkgever van de bestuurder. De raad benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder. De raad gaat over de beloning van de bestuurder en vervult haar rol als werkgever vanuit het principe van goed werkgeverschap.

Themanieuws

Ridders & Schurken: toezicht op ethisch ondernemen in de zorg

Het whitepaper ‘toezicht op ethisch ondernemen in de zorg’ is net door een speciale werkgroep van de NVTZ uitgebracht. Hierin heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan bewaken in de zorg- of welzijnsinstelling waar hij toezicht houdt.

Nieuw aanbod in samenwerking met Governance Academy

De NVTZ Academie is een samenwerking aangegaan met de Governance Academy. Er zijn drie nieuwe programma’s beschikbaar gesteld waar u als lid van de NVTZ Academie aan kunt deelnemen.

NVTZ steunt petitie LOC

De ouderenzorg loopt vast. Het systeem en de huidige organisatievormen werken niet voldoende om aan de sterk toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Als NVTZ onderschrijven we dat ook en steunen we de LOC petitie om zorg voor en met de samenleving in te richten.

Uit de kennisbank

Van ridder naar schurk: handvatten voor toezicht op ethisch ondernemen

De opmars van nieuwe toetreders kan schuren met ethisch ondernemerschap in de zorg. Om de dialoog over intern toezicht van ethische kwesties aan te zwengelen, publiceert de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) een whitepaper.

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan…

Toezichthouders zijn de ‘hoeder van de dialoog’

De raad van toezicht is formeel de werkgever van het bestuur en heeft dan ook de taak om in te grijpen als zorgbestuurders de fout in gaan. “Niemand zit te wachten op ophef. Alleen als er zaken niet goed gaan, dan ben je als toezichthouder verantwoordelijk om te handelen”.