Forensische Zorg

Verdere professionalisering van toezichthouders in de Forensische Zorg

Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg

De NVTZ en de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) van het Ministerie van Justitie & Veiligheid zijn de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ gestart, die kennis van zowel DJI als de NVTZ bij elkaar brengt en daar de kennis aan toevoegt die bij de toezichthouders zelf aanwezig is.

De Forensische Zorg is een bijzonder werkveld, als het gaat om toezichthouden, waar het balanceren is tussen zorg en veiligheid. Het is ook een maatschappelijk gevoelig werkveld, waar uit incidenten snel een crisissfeer ontstaat. Dit stelt bijzondere eisen aan bestuur en toezicht.

Daarnaast zijn op dit moment een aantal algemene trends in toezichthouden zichtbaar, die ook voor de FZ van invloed zijn. Waar de focus voorheen vooral op de continuïteit van de organisatie lag, is er nu steeds meer oog voor de maatschappelijke opgave van organisaties. Het huidige capaciteitsvraagstuk is daar een voorbeeld van. Ook zien we dat toezicht zich steeds meer richt op samenwerking in netwerken en ketens in plaats van enkel op de eigen organisatie.

In de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ komen de specifieke FZ kenmerken en de meer algemene ontwikkelingen in toezicht samen. De pilot kent een looptijd van 2 jaar (2024 tot en met 2025) en heeft als doel verdere professionalisering van toezichthouders in deze bijzonder sector. Er zijn veel ervaringen over te dragen, maar ook nieuwe vraagstukken die gedeeld en onderzocht kunnen worden.

Praat mee

Wilt u actief meepraten over de ontwikkelingen in de FZ? Of reageren op artikelen die we hier delen? Dan verwijzen we u naar onze LinkedIn-groep Pilot Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg.

Microfoon

In deze NVTZ Special

Inhoudelijke en beleidsmatige achtergrondinformatie over toezichthouden in de Forensische zorg.

Verslag Aftrap pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Bijeenkomst ‘Goed toezichthouden in de Forensische Zorg’

Op 13 april 2023 organiseerde de NVTZ in samenwerking met het ministerie van Justitie een tweede bijeenkomst van toezichthouders in de Forensische Zorg.

Presentatie goed toezichthouden

Download de presentatie.