Andere vormen van toezicht

Andere vormen van toezicht

Hoe kan toezicht er nog meer uitzien? Welke vormen zijn er allemaal? In dit thema bekijken we als NVTZ welke vormen van toezicht er zijn en hoe zij functioneren.

Themanieuws

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Eindrapport “Naar passende toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in het domein van het sociaal wonen”

Patrick Kenis en Cor van Montfort van de Tilburg University onderzochten hoe de raad van commissarissen toezicht kan houden op die lokale netwerken.

Uit de kennisbank

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Eindrapport “Naar passende toezichtarrangementen voor organisatienetwerken in het domein van het sociaal wonen”

Corporaties werken vaak samen in een web van maatschappelijke partners (van zorg tot gemeente) om bewoners vooruit te helpen. Patrick…

Signalement 2023

Het signalement met de titel ‘Toezicht en Duurzaamheid’ is een relevant onderwerp en het sluit daarmee aan bij het NVTZ jaarthema voor 2023 over duurzaamheid.