Transparantie

Transparantie/Goed Toezicht

Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. In dit thema vindt u artikelen gerelateerd aan transparantie. Zoals informatie over de verantwoording rvt in het jaarverslag en over het programma Goed Toezicht.

Themanieuws

Reactie bestuur NVTZ op Inspectierapport Alliade en Signalering IGJ en NZa

Het bestuur van de NVTZ heeft in zijn laatste bestuursvergadering uitgebreid stilgestaan bij het Inspectierapport over Zorggroep Alliade
reflectie

Programma Goed Toezicht

Goed Toezicht beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van vier waarden die als leidraad dienen voor professionalisering.

Uit de kennisbank

Handreiking Toezichtvisie

Een handreiking met vijf kernvragen om een toezichtvisie op te stellen.

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de…