Transparantie

Transparantie/Goed Toezicht

Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. In dit thema vindt u artikelen gerelateerd aan transparantie. Zoals informatie over de verantwoording rvt in het jaarverslag en over het programma Goed Toezicht.

Themanieuws

Het verslag van de interne toezichthouder past bij de veranderende opvattingen over toezicht

Van de interne toezichthouder wordt in toenemende mate verwacht dat hij niet alleen toeziet op de financieel economische belangen van een organisatie, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van maatschappelijke waarde. Dat is geen makkelijke taak en leidt tot tal van morele dilemma’s in de bestuurskamer.

Reactie bestuur NVTZ op Inspectierapport Alliade en Signalering IGJ en NZa

Het bestuur van de NVTZ heeft in zijn laatste bestuursvergadering uitgebreid stilgestaan bij het Inspectierapport over Zorggroep Alliade
reflectie

Programma Goed Toezicht

Goed Toezicht beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van vier waarden die als leidraad dienen voor professionalisering.

Uit de kennisbank

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan…

Handreiking Toezichtvisie

Deze handreiking omvat vijf kern- en ondersteunende vragen. Het beantwoorden van deze vragen kan helpen bij het onder woorden brengen van de toezichtvisie.

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de…