Hoeder van de dialoog

Hoeder van de dialoog

Dialoog staat voor de raad van toezicht als hoeder van de dialoog. Dialoog staat voor écht in contact gaan, vragen, luisteren, en begrijpen, richting de in- en externe belanghouders, met bewustzijn van vooroordelen.   

Themanieuws

De toezichthouder als hoeder van de dialoog (2)

In de vorige editie van Goed Bestuur & Toezicht (nr. 4-2022) schetsten Marius Buiting en Sieraadj Orie een aantal actuele uitdagingen voor bestuurders in een veranderende samenleving.

De toezichthouder als hoeder van de dialoog (1)

De wetenschappelijke adviesraad van de NVTZ roept toezichthouders op te reflecteren over de grote maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen waar bestuurders op het gebied van zorg, wonen, klimaat, energietransitie en het sociale domein voor staan. 

Uit de kennisbank

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan…

Toezicht op netwerken: inspiratie uit de Regiobijeenkomst Noord-Holland

Op 4 april vond in Amsterdam-Noord een NVTZ Regiobijeenkomst plaats voor toezichthouders in Noord-Holland over het thema ‘toezicht houden op het manoeuvreren van een organisatie in organisatienetwerken.

Medezeggenschap in de zorg: vernieuwende inzichten tijdens bijeenkomst in Nijkerk

Op donderdagmiddag 30 maart 2023 vond er een bijeenkomst over medezeggenschap plaats in De Schakel in Nijkerk met een kleine…