Advies – strategisch partnerschap

Advies – strategisch partnerschap

Advies betekent dat je als raad van toezicht vanuit een strategisch partnerschap met de bestuurder in gesprek gaat. Door de juiste vragen te stellen en eigen kennis te delen met de bestuurder, heeft deze meer houvast om de strategische koers van de instelling vorm te geven.

Themanieuws

Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM)

Lange wachtlijsten in de ggz vereisen een andere aanpak. Sommige mentale klachten kunnen door laagdrempelige hulp in de gemeenschap mensen helpen weerbaarder te maken door vaardigheden aan te leren.

Gids ‘De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk’ gepubliceerd

Wat betekenen veranderende dynamieken in werk voor de rol van de raad van toezicht? Die vraag staat centraal in de gids ‘De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk’

Presentaties Algemene ledenvergadering en inhoudelijk programma

Donderdag 9 juni 2022 vond de algemene ledenvergadering van de NVTZ plaats. De presentatie samen met de presentaties van het…

Uit de kennisbank

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Bijeenkomst ‘Goed toezichthouden in de Forensische Zorg’

Op 13 april 2023 organiseerde de NVTZ in samenwerking met het ministerie van Justitie een tweede bijeenkomst van toezichthouders in de Forensische Zorg.

Toezicht op netwerken: inspiratie uit de Regiobijeenkomst Noord-Holland

Op 4 april vond in Amsterdam-Noord een NVTZ Regiobijeenkomst plaats voor toezichthouders in Noord-Holland over het thema ‘toezicht houden op het manoeuvreren van een organisatie in organisatienetwerken.