Privacy

Privacy policy NVTZ

 

Deze privacy policy is van toepassing op het gebruik van deze website.

 

1. Inleiding

Voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van de website van groot belang. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywet- en regelgeving.

 

2. Verwerking persoonsgegevens

De NVTZ verwerkt persoonsgegevens van iedere gebruiker van de website die zich registreert door een account aan te maken. Als u een profiel aanmaakt geeft u tenminste uw voornaam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord op.

U kunt uw profiel daarna aanvullen met een pasfoto, uw titels, initialen, uw geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, mobiele nummer, de regio’s waar u werkt of woont, kennis en projecten, professionele interesses en een alternatief e-mailadres. U kunt tevens een link opnemen naar uw Twitter- en Linkedin-account. U beslist zelf welke informatie u aan uw profiel toevoegt. Deze gegevens kunt u te allen tijde in uw account wijzigen en (laten) verwijderen. Uw activiteiten, inclusief door u geleverde bijdragen en reacties, worden aan uw profiel gekoppeld.

Van uw persoonlijke gegevens kunt u instellen of deze zichtbaar zijn voor andere geregistreerde gebruikers van de website. U heeft hierbij de opties: zichtbaar voor niemand, iedereen, alleen ingelogde gebruikers, alleen gelinkte ingelogde gebruikers of alleen leden van de NVTZ. De standaard instelling is dat deze voor niemand zichtbaar zijn. U kunt de instelling te allen tijde aanpassen bij de privacyinstellingen in uw account.

Indien u actief bent in een Raad van Toezicht die lid is van de NVTZ en/of deelneemt aan het programma Goed Toezicht, zijn uw voornaam, achternaam en de Raad van Toezicht waarin u actief bent zichtbaar voor een ieder, en dus ook voor gebruikers van de website die niet zijn geregistreerd. Die instelling is niet te wijzigen.

Bijdragen en reacties die u plaatst zijn alleen zichtbaar in het afgesloten gedeelte van de website, maar kunnen in de toekomst tevens op het openbare gedeelte van de website zichtbaar worden gemaakt.

Wanneer u zich via de website aanmeldt voor deelname aan een cursus of opleiding, of publicaties bestelt, verwerkt de NVTZ tevens uw adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en uw geslacht en titels.

 

3. Doeleinden persoonsgegevensverwerking

De NVTZ verzamelt en verwerkt uw gegevens om u te kunnen toelaten tot de website van de NVTZ, om de daarop aangeboden diensten te kunnen leveren en gebruik van de daarop bestaande functionaliteiten mogelijk te maken, om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken, om vragen en klachten te kunnen beantwoorden, en voor de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de website en het gebruik daarvan.

De NVTZ kan deze gegevens tevens gebruiken om relevante informatie aan te bieden. Op basis van de gegevens uit uw profiel ontvangt u van ons e-mails, waarvan wij denken dat ze voor u mogelijk interessant of relevant zijn. Wilt u deze e-mails niet langer ontvangen, dan kunt u zich afmelden door de instellingen van uw account te beheren of door dit bij ons kenbaar maken via bureau@nvtz.nl.

Anders dan zoals beschreven in het privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal de NVTZ persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij: (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) de NVTZ redelijkerwijs vermoedt dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

 

4. Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die met pagina's van een website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. De NVTZ gebruikt de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden;

  • Google Analytics: via de website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De NVTZ gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De NVTZ heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

U heeft via een button op de website de mogelijkheid om het plaatsen van cookies niet toe te staan. Het kan zijn dat de website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

Voorts kunnen Twitter, Facebook en Linkedin cookies plaatsen wanneer u een pagina op het openbare gedeelte van de website bezoekt waar u informatie kunt aanbevelen of delen via deze sociale media. De NVTZ heeft geen invloed op de inhoud van deze cookies. Leest u de privacy policies van deze sociale netwerken om te lezen wat zij met de gegevens kunnen doen die door middel van cookies verkregen worden.

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

De NVTZ zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig, juist en up to date zijn. De NVTZ zal de persoonsgegevens veilig opslaan en de nodige maatregelen treffen om deze te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden worden altijd 100% beveiligd zijn.

De NVTZ zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

 

6. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

U kunt te allen tijde bij de NVTZ opvragen over welke persoonsgegevens van u zij beschikt. De NVTZ zal deze informatie binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek aan u doen toekomen.

Indien u de persoonsgegevens die op u betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kunt u dat doen in uw account. U kunt daar tevens uw account verwijderen. Hierbij kunt u aanvinken dat uw bijdragen en reacties op de website tevens verwijderd moeten worden. Als u wilt dat uw bijdragen behouden blijven voor overige gebruikers, dan kunt u ervoor kiezen dat deze geanonimiseerd worden. Een verzoek tot verwijderen kunt u binnen 14 dagen nog annuleren.

 

7. Overig

De NVTZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen.

Wilt u nadere informatie, neemt u dan contact met ons op via communicatie@nvtz.nl.

 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ)

Churchilllaan 11, etage 12

3527 GV Utrecht

030 – 7370085

bureau@nvtz.nl

nvtz.nl

Home
Wie we zijn
Wat doen we
Actueel
ThemabankOpleidingen Inloggen