Lid worden

Lidmaatschappen

De NVTZ hanteert verschillende soorten lidmaatschappen; een collectief lidmaatschap, een instaplidmaatschap en een administratief lidmaatschap voor raden van toezicht. Personen die geen toezichthouder zijn, maar wel grote affiniteit hebben met toezicht in de zorg en gebruik willen maken van de informatie en kennis van de NVTZ kunnen met ingang van 1 januari 2020 een bijzonder lidmaatschap afsluiten.

De verschillende lidmaatschappen, de voordelen en de tarieven van de lidmaatschappen lichten we hieronder kort toe. Een uitgebreide beschrijving is te lezen in het contributiereglement.

Lidmaatschappen voor raden van toezicht

De raads-, instap- en administratief lidmaatschappen gelden voor de gehele raad van toezicht. Iedere toezichthouder van de aangemelde raad van toezicht wordt hiermee persoon lid van de vereniging.

  • Raadslidmaatschap: dit lidmaatschap geldt voor de gehele raad van toezicht, ongeacht het aantal leden. De tarieven voor dit lidmaatschap worden vastgesteld aan de hand van de totale jaaromzet van de organisatie.
  • Instaplidmaatschap: bij startende zorgorganisaties, is vaak één persoon belast met het opzetten van het besturingsmodel. Bovendien zijn de financiële middelen vaak onzeker. Juist in deze fase is er behoefte aan ondersteuning, die de NVTZ kan bieden. Voor deze situaties is er het instap-lidmaatschap voor een periode van één jaar.
  • Administratief lidmaatschap: dit lidmaatschap biedt raden van toezicht de mogelijkheid om deel te nemen aan het programma Goed Toezicht. Leden van de raad van toezicht verkrijgen met dit lidmaatschap uitgebreide toegang tot de digitale omgeving van het programma Goed Toezicht.
  • Speciaal voor zorgaanbieders die nog geen intern toezicht hebben of nog niet aan de eisen van de Wtza voldoen is het Wtza lidmaatschap ontwikkeld.

Bijzonder lidmaatschap voor personen

Personen die geen toezichthouder (meer) zijn, maar die grote affiniteit hebben met toezicht in de zorg en gebruik willen maken van de informatie en kennis van de NVTZ kunnen gebruik maken van het bijzonder lidmaatschap. Het bijzonder lidmaatschap geldt voor één persoon. Met dit lidmaatschap kunt u o.a. gebruik maken van de helpdeskservice, gratis deelnemen aan thema- en regiobijeenkomsten, met voorrang en tegen ledentarief een aantal daarvoor aangemerkte leergangen van de NVTZ-academie volgen en korting op publicaties van de NVTZ.

* voor leden met een bijzonder lidmaatschap zijn een aantal leergangen van de NVTZ Academie toegankelijk. Zie voor meer informatie: https://www.nvtz.nl/opleidingen/.
**de uitgebreide toegang tot de website omvat naast toegang tot alle informatie ook deelname aan groepen en het kunnen plaatsen van berichten en daarop reageren. De beperkte toegang tot de website omvat toegang tot alle informatie, reageren op en plaatsen van berichten is niet mogelijk.
*** Zie tarieven hieronder.
**** Wtza Arrangement

Tarieven voor raadslidmaatschappen

Aanmelden lidmaatschap

Bij aanmelding gedurende het jaar wordt de verschuldigde contributie voor het jaar van aanmelding berekend naar rato van de resterende maanden van dat jaar.

Lid worden persoon

U kunt zich aanmelden voor het bijzonder lidmaatschap door een mail te sturen naar ledenadministratie@nvtz.nl.

Ondersteuningsprogramma Wtza-intern toezicht

Het programma is geschikt voor zorgaanbieders die nog niet voldoen aan gestelde eisen aan het interne toezicht genoemd in de Wtza.

Lidmaatschap beëindigen

Het opzeggen van een lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar te geschieden door de raad van toezicht om het lidmaatschap per 1 januari te beëindigen. Indien in de loop van een jaar het lidmaatschap beëindigd worden, vindt er geen restitutie van contributiebedragen plaats.

Opzeggen van een lidmaatschap kan door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@nvtz.nl inclusief de reden van opzegging.

Fusies

In geval van een fusie van twee leden van de NVTZ is het proces als volgt:

  • Uitschrijving van de beide fusie stichtingen vindt plaats op het moment van fusie;
  • De nieuwe organisatie wordt op die datum ingevoerd als lid van de NVTZ, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn voor het lopende jaar;
  • Er vindt geen restitutie van contributie plaats n.a.v. de uitschrijving van de beide fusiestichtingen;
  • Met ingang van het nieuwe jaar gaat het reguliere tarief in voor de nieuwe organisatie.

Faillissement

In geval van een faillissement van een lid van de NVTZ is het proces als volgt:

  • Uitschrijving van de organisatie vindt plaats op het moment van faillissement;
  • Er vindt geen restitutie van contributie plaats n.a.v. de uitschrijving van de organisatie.

Voor uitgebreide informatie over lidmaatschap zie het contributiereglement.