Ondersteuning (rol bestuurssecretaris)

Rol bestuurssecretaris

Raden van toezicht krijgen in de regel ondersteuning van een bestuurssecretaris. Welke rol deze precies heeft en hoe deze ondersteuning werkt, komt terug op deze thema-pagina.

Themanieuws

Het verslag van de interne toezichthouder past bij de veranderende opvattingen over toezicht

Van de interne toezichthouder wordt in toenemende mate verwacht dat hij niet alleen toeziet op de financieel economische belangen van een organisatie, maar ook verantwoordelijkheid neemt voor het creëren van maatschappelijke waarde. Dat is geen makkelijke taak en leidt tot tal van morele dilemma’s in de bestuurskamer.

Handreiking voor het schrijven van een toezichtvisie

Hoewel er sprake is van een gedeelde praktijk in het toezicht – in het land denkt iedereen er min of…

Trainees in de raad van toezicht: (Hoe) doe je dat?

Geregeld krijgen raden van toezicht de vraag of er ruimte is voor een trainee. Zo’n periode is waardevol voor mensen die zich oriënteren op een toezichthoudende functie.

Uit de kennisbank

Trainees in de RvT – een gouden formule!

Een veelgehoord verwijt is dat Raden van Toezicht te weinig diversiteit kennen, vooral als het gaat om leeftijd. Maar de…

Goed toezicht verdient ondersteuning

De rol van de Raad van Toezicht verandert de komende jaren aanzienlijk. Taken en verantwoordelijkheden worden uitgebreid en verdiept.