Commissies en werkgroepen

Commissies en werkgroepen

Binnen de NVTZ zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. Hier worden adviezen en instrumenten voorbereid. 

Commissie Werkgeverschap

De Commissie Werkgeverschap en Bezoldiging heeft tot taak het bestuur van de NVTZ te adviseren met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de werkgeverstaak van de raad van toezicht. Zij volgt hiervoor alle relevante wetgeving. Hiertoe behoren ook alle ontwikkelingen rondom de WNT inzake de bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Tot haar taak behoort tevens het actueel houden van de referentiemodellen statuten en reglementen raad van bestuur en raad van toezicht en de model arbeidsovereenkomst voor de bestuurder.

Commissieleden

 • De heer Ed Roijers (voorzitter)
 • De heer Frank van Kommer
 • Mevrouw Nicoline van Nieuw Amerongen
 • De heer Hans Schirmbeck
 • De heer Wilm Vervoort

Vanuit het bestuur is betrokken:

 • Mevrouw Petri Ykema

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • De heer Marius Buiting
 • Mevrouw Petra Kaldewaij

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad (opgericht in 2011) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVTZ vanuit wetenschappelijk oogpunt en onderzoek rondom de toezichtfunctie in de zorg en met betrekking tot sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De Adviesraad richt haar adviezen primair aan het bestuur van de NVTZ. De adviesraad heeft een signalerings- en inventarisatiefunctie. Ook reflecteert ze op het NVTZ beleid. 

De WAR komt vier keer per jaar bijeen.

Leden WAR

 • prof.dr. M. Minkman (voorzitter)
 • prof.dr. R.T.J.M. Janssen (vice-voorzitter)
 • prof.dr. F.A. Rink
 • dr. A.M.V. Stoopendaal
 • prof.dr. G.P. Westert
 • dr. H. den Uijl

Vanuit het bestuur is betrokken:

 • dr. T. Heeren

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • mr. J.M. Buiting, arts (directeur NVTZ)
 • M. Groenewold

Innovatie- en adviescommissie Goed Toezicht

De innovatie- en adviescommisie is in 2017 opgericht voor de invulling van het programma Goed Toezicht. Als u van mening bent dat uw raad van toezicht op andere wijze dan het programma van de NVTZ voldoet aan de waarden voor Goed Toezicht, dan leert de NVTZ graag van u. De Innovatie- en adviescommissie kan uw casus beoordelen en één en ander wellicht laten leiden tot verbeteringsvoorstellen van het programma. U kunt de commissie benaderen via communicatie@www.nvtz.nl.

Commissieleden

 • De heer Ed Vosselman (voorzitter)
 • Mevrouw Karin Runia
 • De heer Robert Reekers
 • Mevrouw Saskia Mahabali
 • Mevrouw Leah Marinus

Werkgroep Ethisch Ondernemen in de Zorg

Naar aanleiding van een aantal zaken die tot veel maatschappelijke ophef hebben geleid, heeft het bestuur van de NVTZ in 2021 besloten een werkgroep in te stellen die kijkt naar wat ethisch ondernemerschap in de zorg eigenlijk is. En welk debat we daarover kunnen voeren. En hoe je toezicht houdt op het type ondernemerschap van de instelling, welke vragen daarbij belangrijk zijn. Vandaar dat de werkgroep Ethisch Ondernemen in de Zorg zich buigt over deze kwesties.

Leden werkgroep

 • De heer Marius Buiting (voorzitter)
 • Mevrouw Sophie Bijloos
 • De heer Henk-Jan van den Bosch
 • Mevrouw Hanneke Ester
 • Mevrouw Florien Kruse
 • De heer Henk den Uijl
 • De heer Martijn Groenewold

Programmaraad

Leden programmaraad

 • De heer Paul Zevenbergen (voorzitter)
 • Mevrouw Marianne Luyer
 • Mevrouw Mieke Oosterwijk
 • Mevrouw Josien Engel
 • Mevrouw Beatrix van Emmerik
 • De heer Theo Schraven
 • De heer Frank Seine

Vanuit het bestuur is betrokken:

 • Mevrouw Pink van Veen

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • De heer Marius Buiting (directeur NVTZ)
 • Mevrouw Leah Marinus (beleidsmedewerker NVTZ)