Commissies en werkgroepen

Commissies en werkgroepen

Binnen de NVTZ zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. Hier worden adviezen en instrumenten voorbereid. 

Commissie Werkgeverschap

De Commissie Werkgeverschap en Bezoldiging heeft tot taak het bestuur van de NVTZ te adviseren met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de werkgeverstaak van de raad van toezicht. Zij volgt hiervoor alle relevante wetgeving. Hiertoe behoren ook alle ontwikkelingen rondom de WNT inzake de bezoldiging van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Tot haar taak behoort tevens het actueel houden van de referentiemodellen statuten en reglementen raad van bestuur en raad van toezicht en de model arbeidsovereenkomst voor de bestuurder.

Commissieleden

 • De heer Ed Roijers (voorzitter)
 • De heer Frank van Kommer
 • Mevrouw Nicoline van Nieuw Amerongen
 • De heer Hans Schirmbeck
 • De heer Wilm Vervoort

Vanuit het bestuur is betrokken:

 • Mevrouw Petri Ykema

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • De heer Marius Buiting (directeur NVTZ)
 • Mevrouw Petra Kaldewaij (beleidsmedewerker NVTZ)

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De onafhankelijke Wetenschappelijke Advies Raad (opgericht in 2011) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVTZ vanuit wetenschappelijk oogpunt en onderzoek rondom de toezichtfunctie in de zorg en met betrekking tot sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De Adviesraad richt haar adviezen primair aan het bestuur van de NVTZ. De adviesraad heeft een signalerings- en inventarisatiefunctie. Ook reflecteert ze op het NVTZ beleid. 

De WAR komt vier keer per jaar bijeen.

Leden WAR

 • prof.dr. M. Minkman (voorzitter)
 • prof.dr. R.T.J.M. Janssen (vice-voorzitter)
 • prof.dr. F.A. Rink
 • dr. A.M.V. Stoopendaal
 • dr. H. den Uijl
 • Prof. dr. ir. S. Joosten
 • Dr. ir. m. M. Stuiver

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • drs. Ans Verstraeten (directeur NVTZ)
 • M. Groenewold (senior beleidsmedewerker NVTZ)

Innovatie- en adviescommissie Goed Toezicht

De innovatie- en adviescommisie is in 2017 opgericht voor de invulling van het programma Goed Toezicht. Als u van mening bent dat uw raad van toezicht op andere wijze dan het programma van de NVTZ voldoet aan de waarden voor Goed Toezicht, dan leert de NVTZ graag van u. De Innovatie- en adviescommissie kan uw casus beoordelen en één en ander wellicht laten leiden tot verbeteringsvoorstellen van het programma. U kunt de commissie benaderen via communicatie@www.nvtz.nl.

Commissieleden

 • De heer Marco Meerdink (voorzitter)
 • Mevrouw Karin Runia
 • De heer Robert Reekers
 • Mevrouw Saskia Mahabali

Vanuit het bestuur zijn betrokken:

 • Mevrouw Hanneke Ester
 • Mevrouw Pink van Veen

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • Mevrouw Ans Verstraeten (directeur NVTZ)
 • Mevrouw Leah Marinus (beleidsmedewerker NVTZ)

Programmaraad

Leden programmaraad

 • De heer Paul Zevenbergen (voorzitter)
 • Mevrouw Mieke Oosterwijk
 • Mevrouw Josien Engel
 • Mevrouw Beatrix van Emmerik
 • De heer Frank Seine
 • De heer Jonathan Zijp
 • Mevrouw Anneke Westerlaken

Vanuit het bestuur is betrokken:

 • Mevrouw Pink van Veen

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • De heer Marius Buiting (directeur NVTZ)
 • Mevrouw Leah Marinus (beleidsmedewerker NVTZ)

Werkgroep Duurzaamheid

Leden werkgroep

 • De heer Marcel van Woensel (voorzitter)
 • De heer Robert Reekers
 • De heer Huib Fienieg
 • Mevrouw Jill Pape

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • Mevrouw Marike Koopman (communicatie NVTZ)

Leidraad voor kwaliteitskompas GHZ

Leden leidraad voor kwaliteitskompas GHZ

 • Mevrouw Gertrude van den Brink                       
 • De heer Willem den Hartog                      
 • De heer Jac de Bruin                                    
 • Mevrouw Karin Runia                                   
 • De heer Haske van Veenendaal              
 • De heer Peter Kruithof                               
 • De heer Hans Waardenburg                    

Vanuit het bureau zijn betrokken:

 • De heer Marius Buiting (directeur NVTZ)