Werkgeverschap

Werkgeverschap

Een belangrijke taak van de raad van toezicht is het zorgen voor een goede bestuurder en daar continue aandacht voor houden. De werkgeversrol omvat verschillende taken: het zorgen voor een geschikte bestuurder, vergoeding, arbeidsvoorwaarden, evaluatie en herbenoemen.

Themanieuws

Handreiking bezoldiging leden interne toezichthouder zorg en welzijn nu beschikbaar

In deze handreiking worden een aantal suggesties gedaan om de interne toezichthouder van zorg- en welzijnsinstellingen op weg te helpen bij het vaststellen van de bezoldiging voor de eigen leden.

NVTZ ondertekent de Green Deal Duurzame Zorg

Op 20 maart 2023 heeft het bestuur de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ ondertekend. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en niet voor niets het jaarthema van 2023.

Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) gepubliceerd.

Uit de kennisbank

Tip: Selecteer het blok “berichtenlijst” hieronder om vervolgens onder “Thema’s” te selecteren welke kennisbankartikelen hier getoond moeten worden (verwijder deze tekst)

Handreiking bezoldiging leden interne toezichthouder zorg en welzijn

Een groot aantal zorg- en welzijnsinstellingen is verplicht om over een interne toezichthouder te beschikken. De interne toezichthouder is verantwoordelijk…

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan…

De WNT wordt niet meer gecontroleerd door de accountant?

Wat betekent dit voor de zorginstelling en voor de raad van toezicht?