Dialoog

Dialoog

Dialoog staat voor de raad van toezicht als hoeder van de dialoog. Dialoog staat voor écht in contact gaan, vragen, luisteren, en begrijpen, richting de in- en externe belanghouders, met bewustzijn van vooroordelen.

Themanieuws

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Toezicht als kracht van leren (en) verbinden

In het afgelopen half jaar heeft onze nieuwe Regioambassadeur Noord-Brabant, Huybert van Eck, een tour gemaakt door de provincie om kennis te maken met een groot deel van de leden in de provincie.

Het sociaal domein in Amersfoort en drie andere onderwerpen waar in het bestuur over is gesproken

Uit het bestuur – de vergadering van 25 augustus 2022 De rol van de gemeente in de organisatie van het…

Uit de kennisbank

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de…