Dialoog

Dialoog

Dialoog staat voor de raad van toezicht als hoeder van de dialoog. Dialoog staat voor écht in contact gaan, vragen, luisteren, en begrijpen, richting de in- en externe belanghouders, met bewustzijn van vooroordelen.

Themanieuws

Toezicht als kracht van leren (en) verbinden

In het afgelopen half jaar heeft onze nieuwe Regioambassadeur Noord-Brabant, Huybert van Eck, een tour gemaakt door de provincie om kennis te maken met een groot deel van de leden in de provincie.

Het sociaal domein in Amersfoort en drie andere onderwerpen waar in het bestuur over is gesproken

Uit het bestuur – de vergadering van 25 augustus 2022 De rol van de gemeente in de organisatie van het…

Uit het bestuur – vergadering 4 april 2022

In de bestuursvergadering is teruggekeken op de bijeenkomst waarin samen me alle betrokkenen de aftrap is gegeven voor het flankerend beleid.

Uit de kennisbank

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de…