Evaluatie en Reflectie

Evaluatie en Reflectie

Evaluatie en reflectiestaat voor professionalisering door middel van regelmatige evaluatie van en reflectie op het eigen functioneren van de raad van toezicht.

Themanieuws

De ‘Handreiking verslag interne toezichthouder’ nu beschikbaar

De NVTZ heeft een handreiking opgesteld om de interne toezichthouder te helpen bij het opstellen van een zelfstandig jaarverslag.

Bestuursdag NVTZ

Op woensdagavond 25 augustus had het bestuur van de NVTZ zich verzameld in Vinkeveen voor de jaarlijkse zelfevaluatie.

Verslag werkatelier methodische reflectie

Welke methode past bij onze raad van toezicht en wat zijn de aandachtspunten waar wij als raad op dit moment aan willen werken?
reflectie

Programma Goed Toezicht

Goed Toezicht beoogt raden van toezicht te inspireren en te stimuleren om voortdurend aan hun kwaliteit van toezicht te werken. Goed Toezicht gaat uit van vier waarden die als leidraad dienen voor professionalisering.

Uit de kennisbank

Handreiking verslag interne toezichthouder

Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording van zorgaanbieders aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke nieuwe opgave voor veel zorgaanbieders is de verantwoordelijkheid voor een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder.

Reflectiegids

De reflectiegids is een praktische tool om binnen uw raad van toezicht aan de slag te gaan met reflectie.

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de…