Helpdesk Governance

Governance Helpdesk NVTZ

Middels de Governance Helpdesk biedt de NVTZ haar leden de mogelijkheid om aan bestuur en toezicht gerelateerde vraagstukken, in vertrouwelijkheid voor te leggen aan het bureau van de NVTZ. Het kan enerzijds gaan om juridische vragen, bijvoorbeeld over de modeldocumenten die de NVTZ samen met de NVZD aanbiedt, of vragen gerelateerd aan de WNT. Anderzijds kunt u ook met morele kwesties, zoals een dreigend conflict, terecht bij de helpdesk. In het laatste geval proberen wij u op discrete wijze van advies te voorzien, dan wel in contact te brengen met een partij die u verder kan helpen. 

FAQ

In onze nieuwsbrief hebben we de helpdesk van de NVTZ onder de aandacht gebracht. Veel leden weten de helpdesk met hun vragen te vinden. Via deze pagina kunt u de antwoorden op veel gestelde vragen lezen. 

Modeldocumenten en adviesregelingen

Alle modeldocumenten en adviesregelingen kunt u vinden onder ‘Wat we doen’. Hier staan onder meer modelstatuten- en reglementen die in lijn zijn met de Governancecode Zorg uit 2017 en de NVTZ-adviesregeling inzake bezoldiging raad van toezicht onder de WNT. In de toelichting op de modeldocumenten wordt tevens de herkomst van verschillende artikelen gegeven.

Overige vragen

Vragen waarvan u het antwoord niet op de website kunt vinden, kunnen doorgaans door het bureau van de NVTZ worden beantwoord, telefonisch via 030 - 7370085 of via het formulier rechts op deze pagina. Voor complexe vragen kan het bureau terugvallen op een panel van experts, bestaande uit een notaris, een ondernemingsrecht jurist, een arbeidsrechtadvocaat en een accountant.

 

Raadsondersteuning

Mr. drs. J.J. Kramer (Joost)

Rechts- of expertisegebied

Inrichtingsvraagstukken (rechtsvormen) & samenwerkingsvormen.

Groeps- & concernvorming, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), Juridisch kader toezichthouder zorg (norm, taak en functioneren RvT/RvC), Aansprakelijkheid en tegenstrijdige belangen

www.raadsondersteuning.nl

OXP Advocaten

Mr. J. Brouwer-Harbach (Jokelien)

Rechts- of expertisegebied

Arbeidsrecht, medezeggenschap, WNT

www.oxpadvocaten.nl

Zuidbroek Ondernemingsrecht notarissen

Mr. N. Bijlholt (Nienke)

Rechts- of expertisegebied

Notarieel recht met als specialisatie ondernemingsrecht en advisering–naast de gebruikelijke notariële diensten- over de juridisch technische kant van governancevraagstukken; de structurering, vastlegging van bevoegdheden, besluitvormingsprocessen.

www.zuidbroek.com

WNTadvies.nl
 

Drs. H.J. van den Bosch RA (Henk Jan)

Rechts- of expertisegebied

Wet Normering topinkomens, arbeidsvoorwaarden bestuurders en verslaggeving

www.WNTadvies.nl

Certus Advocaten
 

 

Mr. A.E. Mulder (Annelies)

Rechts- of expertisegebied

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht

www.certusadvocaten.nl

Verder Fiscaal Specialisten & Accountants

 

Mr. J.M.W.M. van Bavel (Jos)

Jos van Bavel

Rechts- of expertisegebied

Fiscaal specialist

www.vfsa.nl

Dirkzwager

 

prof. mr. L.G.H.J. Houwen (Louis)

Rechts- of expertisegebied

Rechts- en expertisegebieden: taakverdeling, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, onderlinge samenwerking en geschillen bestuurders en toezichthouders; statuten en reglementen; integrale samenwerkingsverbanden en netwerkorganisaties; organisatie van ziekenhuizen en MSB’s; BV-constructies en concernvorming; integriteit en belangenverstrengeling; en toepassing Governancecode Zorg 2017.

Louis Houwen is partner ondernemings- en gezondheidsrecht bij Dirkzwager legal & tax en daarnaast als bijzonder hoogleraar private-public governance verbonden aan TIAS, Universiteit van Tilburg. Als ervaren governancedeskundige is hij mede-auteur van de Governancecode Zorg en ondersteunt hij bestuurders en toezichthouders bij strategische en juridische vraagstukken en in hun onderlinge samenwerking.

www.dirkzwager.nl

Sociaal Werk Nederland

 

S. Van Elten (Sandra)

Sandra van Elten

Rechts- of expertisegebied

Governancecode Sociaal Werk, Governance, CAO Sociaal Werk, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, arbeidsrecht en Arbo, PGGM (pensioen).

www.sociaalwerknederland.nl

Verstegen accountants en adviseurs

 

Drs. M. Walhout (Marco)

Rechts- of expertisegebied

Governance, (fraude)risicomanagement, bekostiging, vastgoed en bedrijfsvoering

www.verstegenaccountants.nl

 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen