Helpdesk Governance

Governance Helpdesk NVTZ

Middels de Governance Helpdesk biedt de NVTZ haar leden de mogelijkheid om aan bestuur en toezicht gerelateerde vraagstukken, in vertrouwelijkheid voor te leggen aan het bureau van de NVTZ. Het kan enerzijds gaan om juridische vragen, bijvoorbeeld over de modeldocumenten die de NVTZ samen met de NVZD aanbiedt, of vragen gerelateerd aan de WNT. Anderzijds kunt u ook met morele kwesties, zoals een dreigend conflict, terecht bij de helpdesk. In het laatste geval proberen wij u op discrete wijze van advies te voorzien, dan wel in contact te brengen met een partij die u verder kan helpen. 

 

Modeldocumenten en adviesregelingen

Alle modeldocumenten en adviesregelingen kunt u vinden onder ‘Wat we doen’. Hier staan onder meer modelstatuten- en reglementen die in lijn zijn met de Governancecode Zorg uit 2017 en de NVTZ-adviesregeling inzake bezoldiging raad van toezicht onder de WNT. In de toelichting op de modeldocumenten wordt tevens de herkomst van verschillende artikelen gegeven.

 

Overige vragen

Vragen waarvan u het antwoord niet op de website kunt vinden, kunnen doorgaans door het bureau van de NVTZ worden beantwoord, telefonisch via 030 - 7370085 of via het formulier rechts op deze pagina. Voor complexe vragen kan het bureau terugvallen op een panel van experts, bestaande uit een notaris, een ondernemingsrecht jurist, een arbeidsrechtadvocaat en een accountant.
 

Raadsondersteuning

OXP Advocaten

Zuidbroek Ondernemingsrecht notarissen

Mr. drs. J.J. Kramer (Joost)     

Mr. J. Brouwer-Harbach (Jokelien)

Mr. N. Bijlholt (Nienke)       

Rechts- of expertisegebied   

Rechts- of expertisegebied   

Rechts- of expertisegebied   

Inrichtingsvraagstukken (rechtsvormen) & samenwerkingsvormen  

Groeps- & concernvorming, Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), Juridisch kader toezichthouder zorg (norm, taak en functioneren RvT/RvC), Aansprakelijkheid en tegenstrijdige belangen

Arbeidsrecht, medezeggenschap, WNT

Notarieel recht met als specialisatie ondernemingsrecht en advisering–naast de gebruikelijke notariële diensten- over de juridisch technische kant van governancevraagstukken; de structurering, vastlegging van bevoegdheden, besluitvormingsprocessen.


Axyos

 

 

Drs. H.J. van den Bosch RA (Henk Jan)

 

 

 

 

Rechts- of expertisegebied 

 

 

Wet Normering topinkomens, arbeidsvoorwaarden bestuurders en Verslaggeving

 

 

 

 


 

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen