Over Sandra van Elten

Sociaal Werk Nederland

social werk nederland

Rechts- of expertisegebied

Governancecode Sociaal Werk, Governance, CAO Sociaal Werk, arbeidsmarkt en werkgelegenheid, arbeidsrecht en Arbo, PGGM (pensioen).

Lees ook

Louis Houwen

Ondernemings- en gezondheidsrecht

Annelies Mulder

Ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Jos van Bavel

Fiscaal specialist