Handreiking bezoldiging leden interne toezichthouder zorg en welzijn nu beschikbaar

In deze handreiking worden een aantal suggesties gedaan om de interne toezichthouder van zorg- en welzijnsinstellingen op weg te helpen bij het vaststellen van de bezoldiging voor de eigen leden.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) heeft de NVTZ veel vragen ontvangen van met name kleine zorgaanbieders over hoe te komen tot een passende bezoldiging voor leden van de interne toezichthouder. Deze hoeveelheid aan vragen leidde tot het besef dat het al even geleden is dat de NVTZ een algemene handreiking heeft uitgebracht in het kader van de bezoldiging van leden van de interne toezichthouder. Het bureau heeft in overleg met het bestuur een nieuwe handreiking opgesteld. Hierin worden een aantal algemene uitgangspunten, relevante factoren en praktische zaken toegelicht. Tevens wordt in de bijlage nader ingegaan op de bezoldiging bij kleinere instellingen.
 
Zoals voor al onze handreikingen en modeldocumenten geldt, is ook hier sprake van een levend document. Mochten zich belangrijke omstandigheden voordoen die nopen tot aanpassing, dan zullen wij daartoe overgaan en u op de hoogte houden van de gemaakte wijzigingen.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.