Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd (voorheen beschikbaar onder de naam ‘Model Beleid en verantwoording onkosten raad van bestuur’).

In de handreiking is het artikel over onkosten, geschenken en uitnodigingen uit de Governancecode Zorg opgenomen en worden de principes die van belang zijn voor de invulling van het beleid hieromtrent benadrukt. Daarnaast bevat deze handreiking t.o.v. de vorige versie een toelichting op de veel voorkomende onkostencategorie ‘binnenlandse en buitenlandse reiskosten’ en de afspraken tussen de raad van bestuur en raad van toezicht over de verantwoording van onkosten.

De handreiking kunt u hieronder downloaden. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de helpdesk.

Het laatste nieuws

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.

Zonder zorgprofessionals geen zorg. Laten we zuinig met elkaar omgaan!

Vandaag hebben tienduizenden zorgmedewerkers twee minuten hun werk neergelegd uit protest tegen geweld tegen medewerkers uit de zorg.