Samen van waarde

Deze gids geeft u handvatten hoe om te gaan met de verschillende interne en externe belanghouders van de instelling.

In ‘Samen van waarde’ wordt u opgeroepen om als Raad van Toezicht aandacht te besteden aan het  belanghouderbeleid van uw instelling. Daarnaast is deze publicatie een vertaling van het derde principe van de Zorgbrede Governancecode (2017) dat stelt dat in- en externe belanghebbenden invloed moeten kunnen uitoefenen op de zorg, dienstverlening en de koers van de zorgorganisatie.

Bekijk ook

Een nieuwe verplichting voor de meeste zorginstellingen: het interne uitkeringenregister

Met ingang van 8 juli 2020 zorgt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ voor meerdere nieuwe registratieplichten.

Signalement 2023

Het signalement met de titel ‘Toezicht en Duurzaamheid’ is een relevant onderwerp en het sluit daarmee aan bij het NVTZ jaarthema voor 2023 over duurzaamheid.

Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan...