Over Henk Jan van den Bosch

WNTadvies.nl

wntadvies

Rechts- of expertisegebied

Wet Normering topinkomens, arbeidsvoorwaarden bestuurders en verslaggeving

Lees ook

Jokelien Brouwer-Harbach

Arbeidsrecht, medezeggenschap, WNT

Nienke Bijlholt

Notarieel recht met als specialisatie ondernemingsrecht en advisering

Sandra van Elten

Governance