Nieuws

Filters:

Zoeken

Thema

Filters:

Bestuursvergadering oktober: plannen voor 2023 en de voorbereiding van de ledenvergadering

Verslag van de vergadering van 17 oktober 2022

Prijsstijgingen hebben merkbaar effect op ziekenhuizen

Door de sterke inflatie die zich sinds eind 2021 heeft ontwikkeld merken ook ziekenhuizen dat de omzet onder druk komt te staan.

In ouderenzorg stapelen de zorgen zich op, ondanks positieve financiële cijfers

De ouderenzorg heeft de coronastorm financieel gezien redelijk goed doorstaan. Ook in het tweede jaar van de Covid-pandemie steeg de…

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen.

Uit het bestuur – de vergadering van 23 mei 2022

Korte weergave van drie agendapunten die aan de orde zijn gekomen in de bestuursvergadering van de NVTZ op 23 mei ‘22: ALV van 9 juni, ledenfestival op 23 november en communicatiebeleid van de vereniging.

Presentaties Algemene ledenvergadering en inhoudelijk programma

Donderdag 9 juni 2022 vond de algemene ledenvergadering van de NVTZ plaats. De presentatie samen met de presentaties van het…

‘Sta open voor dromen van ouderen’

Dromen over nieuwe woonvormen voor ouderen, zoals het pamflet Rebellie in participatie beschrijft, vraagt om een open houding van toezichthouders van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.

Ledenfestival – Zorg voor goed werk  

Op 18 november heeft het NVTZ-ledenfestival ’zorg voor goed werk’ plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van de arbeidsmarktproblematiek. Drie sprekers hebben de aanwezigen hun…

Impressie branche bijeenkomst gehandicaptenzorg perspectief arbeidsmarkt

Is er nog perspectief voor de Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg? Dat was de titel van de branche bijeenkomst gehandicaptenzorg op 1 november 2021.

Strategische Alliantie? RvT, bezint eer ge begint

Strategische allianties zijn waardevol voor de hulp aan cliënten, maar leiden tot behoorlijke uitdagingen op gebied van governance als gekozen wordt voor een samenwerking in een rechtspersoon.