Bestuursvergadering oktober: plannen voor 2023 en de voorbereiding van de ledenvergadering

Op 23 november aanstaande vindt het ledenfestival van de NVTZ plaats die wordt vooraf gegaan door de ledenvergadering. Ter voorbereiding zijn daarom het jaarplan voor 2023 en de bijbehorende begroting besproken in de bestuursvergadering van 17 oktober. Tevens is er stilgestaan bij de procedure om dhr. Calis en mw. Van Veen op de ledenvergadering voor te dragen voor een tweede termijn in het bestuur.

Jaarplan 2023

In het strategisch beleidsplan 2020-2025 zijn kwaliteit van werk, in de juiste samenhang en verduurzaming de drie aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden volgen uit zeven waargenomen transities in zorg en welzijn en zijn samen belangrijk voor de wijze waarop de vereniging wordt geëquipeerd. In de bestuursvergadering heeft het bestuur het activiteitenplan voor 2023 besproken, waarin de concrete beleidslijnen nader worden uitgewerkt.

Vast staat dat het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) gevolgen hebben voor zorg- en welzijnsorganisaties. De NVTZ wil daarom in 2023  onder meer verkennen wat deze plannen betekenen voor (toezichthouders in) de verschillende branches. Het jaarthema voor 2023 is ‘duurzaamheid’.   

Begroting 

Bij het activiteitenplan voor 2023 hoort een passende financiële onderbouwing. De NVTZ is nog steeds een groeiende vereniging en heeft mede daardoor voldoende financiële slagkracht. Tegelijkertijd wordt er een steeds groter beroep gedaan op het bureau, waardoor personele uitbreiding gewenst is. In de huidige arbeidsmarkt is het echter verre van zeker dat vacatures op korte termijn kunnen worden ingevuld. De begroting wordt op de ledenvergadering gepresenteerd.  

Herbenoeming dhr. Calis en mw. Van Veen

In 2018 zijn dhr. Calis en mw. Van Veen toegetreden tot het bestuur van de NVTZ, wat betekent dat in 2022 hun eerste bestuurstermijn eindigt. Afgelopen zomer tijdens de bestuursdagen hebben beide bestuursleden aangegeven dat ze graag in aanmerking komen voor een tweede termijn en hebben ze ook gemotiveerd waarom. In de bestuursvergadering hebben de andere bestuursleden na onderling conclaaf, kenbaar gemaakt zowel dhr. Calis als mw. Van Veen voor te willen dragen voor een tweede termijn op de komende ledenvergadering.    

Agenda

Geen items gevonden

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.