Impressie branche bijeenkomst gehandicaptenzorg perspectief arbeidsmarkt

Is er nog perspectief voor de Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg? Dat was de titel van de branche bijeenkomst gehandicaptenzorg op 1 november 2021. Gaan we voldoende zorgpersoneel vinden of is het zorgpersoneel op en moeten we het anders aanpakken? Die vragen stonden centraal tijdens drie inleidingen. NVTZ-leden gingen online in gesprek over de arbeidsmarkt in de gehandicaptenzorg en de rol van de rvt o.l.v. Hans Waardenburg, NVTZ-brancheambassadeur gehandicaptenzorg.

De cijfers liegen er niet om

Maarten Hüttner, beleidsmedewerker VGN gaf inzicht in de arbeidsmarkt gehandicaptenzorg met cijfers van de Azw database en recentere verzuimcijfers.

Enkele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt gehandicaptenzorg die genoemd werden:

  • Als we de zorg zo blijven organiseren als we nu doen, dan werkt in 2040 één op de vier mensen in de zorg en in 2060 zelfs één op drie.
  • Steeds meer mensen hebben een zorgvraag. Zeker binnen de groep mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook doordat de samenleving steeds complexer is geworden.
  • Het aantal medewerkers in de gehandicaptenzorg groeit nog steeds.
  • Maar we zien ook een verviervoudiging van het aantal moeilijk vervulbare vacatures in de afgelopen 5 jaar. En dat zet zich door.
  • We zoeken mensen met heel uiteenlopende competenties, doordat de gehandicaptenzorg heel breed is geworden met zeer uiteenlopende zorgvragen. En juist in die uitersten zit het arbeidsmarktprobleem.
  • Hoe houden we de bezetting op peil? Het ziekteverzuim stijgt nog altijd (met name het langlopend verzuim). En de gehandicaptenzorg heeft gemiddeld iets oudere medewerkers. Dat maakt de uitstroom dus ook iets groter. Het zorgpersoneel lijkt op: ze zijn vermoeid, maar ze zijn er ook echt niet meer.

Wat dat betekent voor de praktijk schetste Jan Fidder, voorzitter adviescommissie VGN arbeidszaken en voorzitter rvb ’s Heerenloo. Hij schetste de verschuiving van de zorgvraag en het tekort aan medewerkers. Waar je wat aan kunt doen (kleine contracten) en waar je geen invloed op hebt (jonge mensen die zich niet willen binden). En hoe uiteindelijk iedereen ongeveer dezelfde maatregelen neemt. Tot slot stelde hij de vraag: Is ons zorgaanbod wel toekomstbestendig?

De urgentie van de vraag: Is ons zorgaanbod wel toekomstbestendig?

Het stokje aangereikt door Jan Fidder nam Huub Raemakers (partner zorg Twijnstra Gudde) graag over. De mensen zijn er niet. Het personeel is op. We hebben een groot waterbedprobleem. In alle sectoren. De traditionele HR-instrumenten werken niet, als de mensen er niet zijn. We zullen het anders moeten aanpakken. Huub Raemakers denkt dat we het verschil kunnen maken, door de urgentie te benadrukken zodat we verder komen dan losse projecten.

In kleine groepen reflecteerden de toezichthouders op hun eigen rol. Hoe ben je met de bestuurder in gesprek over het op peil houden van de huidige bezetting, maar ook over de toekomst? De urgentie is er.

Voorjaar 2022 volgende branchebijeenkomst gehandicaptenzorg

In de evaluatie onderschreven de aanwezigen het belang van de branchebijeenkomst als platform om als toezichthouders in de gehandicaptenzorg met elkaar van gedachten te wisselen over de rol van de rvt bij actuele thema’s.

Hans Waardenburg NVTZ-brancheambassadeur gehandicaptenzorg, organiseert in het voorjaar van 2022 dan ook graag een volgende branchebijeenkomst voor toezichthouders in de gehandicaptenzorg. Heeft u vragen of suggesties aan Hans Waardenburg, dan kunt u zich richten tot bureau@www.nvtz.nl.

Meer informatie

Meer informatie thema arbeidsmarkt gehandicaptenzorg

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.