Prijsstijgingen hebben merkbaar effect op ziekenhuizen

Door de sterke inflatie die zich sinds eind 2021 heeft ontwikkeld merken ook ziekenhuizen dat de omzet onder druk komt te staan. Dat melden Intrakoop en de NVZ na een inventarisatie. Het gaat dan met name om prijsstijgingen voor grondstoffen en energie. Maar niet alleen grondstoffen zijn debet aan de hogere uitgaven voor ziekenhuizen, ook voor voedingsmiddelen en extra (flexibel) personeel wordt meer geld betaald. In totaal zorgt de kostenstijging voor een verhoging van de uitgaven met gemiddeld 5,8%.

In totaal betreft de kostenstijging €489 miljoen, waarvan ongeveer €300 miljoen door de ziekenhuizen zelf opgebracht moet worden. Dit heeft te maken met het feit dat zorgverzekeraars als gevolg van eerder gemaakte afspraken slechts een beperkt deel compenseren. De NVZ en Intrakoop benadrukken dat doordat het gemiddelde rendement van ziekenhuizen – gemiddeld zo’n 1,5% – veel instellingen in de problemen zouden kunnen komen door de snelle en forse kostenstijging. ‘Dit betekent dat vrijwel alle investeringsruimte die ziekenhuizen hebben volledig verdampt,’ aldus het persbericht.

Eerdergenoemde prijsstijging op de energiemarkt (43,8%) is de belangrijkste aanjager van de inflatie, maar ook kantoorbenodigdheden (8,5%) en vervoerskosten (7,6%) dragen significant bij aan de stijging, net als voedingsmiddelen (7,4%) dus. De impactstudie van Intrakoop en de NVZ is gedaan onder 68 (algemene) ziekenhuizen in Nederland op basis van zeventien kostensoorten. De resultaten van deze impactstudie laten zien dat het voor ziekenhuizen een behoorlijke uitdaging wordt om de komende periode te investeren in het toekomstbestendig worden/blijven.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.