In ouderenzorg stapelen de zorgen zich op, ondanks positieve financiële cijfers

De ouderenzorg heeft de coronastorm financieel gezien redelijk goed doorstaan. Ook in het tweede jaar van de Covid-pandemie steeg de omzet van de VVT en bleef de winst op peil. Tegelijkertijd staan aan de personele kant steeds meer seinen op rood en lopen de kosten fors op. Zo bereikte het verzuimpercentage een piek met 8,5%, steeg het aantal moeilijk vervulbare vacatures met bijna 40% tot meer dan 10.000 en moest de sector vaker dan ooit een beroep doen op flexibel personeel zoals ZZP’ers om de roosters rond te krijgen. Dat blijkt uit een analyse van 471 VVT-jaarverslagen over 2021, samen verantwoordelijk voor 91% van de omzet van de sector.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.