Regionetwerken

De afgelopen jaren hebben we bij de NVTZ gemerkt dat onze leden grote waardering hebben voor bijeenkomsten die in de eigen regio georganiseerd worden. Gezien de groei die de vereniging heeft doorgemaakt is het ook makkelijker om meer activiteiten regionaal in te richten. Daarnaast zien wij dat in de zorg steeds meer regionale afstemming in de keten plaatsvindt. Er ontstaan regionale en lokale verschillen. Door activiteiten op regionaal niveau te organiseren, kan hier beter op ingespeeld worden.

NVTZ regio's

We hebben de volgende regionale indeling gemaakt:
• Regio Friesland, Groningen en Drenthe
• Regio Overijssel
• Regio Gelderland
• Regio Noord-Holland
• Regio Utrecht en Flevoland
• Regio Zuid-Holland en Zeeland
• Regio Noord-Brabant
• Regio Limburg

Als lid van de NVTZ ziet u nadat u bent ingelogd de regionetwerken waarvan u onderdeel uitmaakt onder 'Groepen'.

Regioambassadeurs

 

    

De activiteiten in de regio's worden vormgegeven door de regioambassadeurs. Zij zijn voor de NVTZ een vooruitgeschoven post in hun eigen werkgebied en signaleren regionale veranderingen en vraagstukken die leven bij toezichthouders in de regio. Via bovenstaande links naar de regio's, vindt u informatie over de regio en de contactgegevens van de regioambassadeur.
 

Uw bijdrage
De NVTZ-regio's bestaan voor en door de leden, waarbij de NVTZ ondersteuning biedt, onder andere door het aanstellen van de regioambassadeurs. Wij hopen op uw enthousiaste deelname aan activiteiten en op uw bijdrage aan het vormgeven van de activiteiten door input te leveren aan de regioambassadeurs.

 

Regiobrochure

In 2016 heeft de NVTZ een regiobrochure uitgebracht. Deze geeft u een doorkijkje naar de toekomst van de verschillende regionetwerken. Wat heeft de regioambassadeur voor ogen met de regio en wat kunt u de komende tijd verwachten. Ook wordt teruggeblikt op de startbijeenkomsten in de regio door middel van een korte omschrijving van de onderwerpen die aan bod kwamen en door een beeldende verhaallijn die bij elke bijeenkomst werd gemaakt.

 

    

> Bekijk de regiobrochure (PDF)

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen