Over Huybert van Eck

Regio Noord-Brabant

Om de puzzel tussen ‘vraagstuk’ en ‘oplossing’ te kunnen leggen, ben ik ooit als arts opgeleid om op die manier kennis en inzicht te krijgen in diagnose van klachten en therapie/begeleiding van personen. Daarna heb ik in diverse managementposities in de gezondheidszorg deze puzzel m.b.t. de vraagstukken en oplossingsrichtingen van organisaties in de volle breedte ervaren. Vervolgens heb ik bijna 20 jaar als bestuurder en toekzichthouder geacteerd om deze ‘puzzels’ binnen en tussen diverse zorgorganisaties besproken en behandeld te krijgen.

Hierbij is het mij in deze laatste decennia duidelijk geworden, dat netwerken, verbinden en effectief samenwerken van groot belang zijn om de zorg voor een ieder, die dat nodig heeft, kwalitatief, toegankelijk, en betaalbaar te houden. Ook in mijn diverse huidige rollen als o.a. toezichthouder, arbiter, mediator en begeleider in de gezondheidszorg streef ik dat nog steeds na, omdat ik nog steeds grote passie heb voor de gezondheidszorg en de daarbij behorende governance.

Op het recente verzoek van de NVTZ wil ik mij de komende tijd graag inzetten als regioambassadeur voor Noord-Brabant om vragen en/of suggesties vanuit onze mooie regio landelijk te verbinden binnen de NVTZ, maar ook om vanuit ‘Utrecht’ een verbindende rol te spelen naar onze Brabantse regio.

Lees ook

Coba Anninga

Regioambassadeur Friesland, Groningen en Drenthe

Yvonne van Kemenade

Regioambassadeur Zeeland / Zuid-Holland

Bert Scholtes

Regioambassadeur Limburg