Over Coba Anninga

Regio Friesland, Groningen en Drenthe

Opgeleid als gedragswetenschapper en bedrijfskundige heb ik vanuit verschillende (inhoudelijke en bestuurlijke) functies gewerkt in de jeugdhulpverlening. Geparticipeerd binnen een hybride netwerk -en projectorganisatie met als doel: complexe vraagstukken uit de gezondheidszorg op te halen en in samenwerking met kennisinstellingen en MKB bedrijven komen tot concrete oplossingen en projecten (design thinking).

Daarnaast ruime ervaring opgedaan als toezichthouder binnen de gezondheidszorg, het sociaal domein en het onderwijs.

Ik ga voor kwalitatief goede, bereikbare, betaalbare  en goed georganiseerde zorg, voor een ieder die dat nodig heeft.

Motto

Ontmoeten, samenwerken en kennisdelen.

Lees ook

Yvonne van Kemenade

Regioambassadeur Zeeland / Zuid-Holland

Jolien Kohlmann-Bins

Regioambassadeur Gelderland

Hans Hammink

Regioambassadeur Overijssel