Branche welzijn

Branche ambassadeur welzijn

Joger de Jong

 

"Mijn eerste werkervaring in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam heeft mij doen ervaren dat je eigen belang gediend is wanneer het onderdeel wordt van een gezamenlijk belang. En wanneer dat gezamenlijk belang met kracht naar voren wordt gebracht en tegelijkertijd de verbinding met de ander/de andere partij behouden blijft, blijvend resultaat verzekerd is.

Die ervaring is in mijn verdere loopbaan, als directeur en bestuurder van welzijnsorganisaties, leidend geworden. Ook nu, als toezichthouder in een maatschappelijke opvangorganisatie en in een theater en als voorzitter Divers Den Haag, staat dit leidende principe nog steeds overeind.

Als branche ambassadeur welzijn zie ik het als mijn rol de specifieke belangen, dilemma’s en inzichten van toezichthouders in het sociaal domein enerzijds breder met elkaar te delen en anderzijds deze sterker binnen de NVTZ naar voren te laten komen zodat we daar allemaal ons voordeel mee kunnen doen.

Tegelijkertijd zie ik als mijn rol datgene dat bij de NVTZ ontwikkeld wordt, in de praktijk van het toezicht in het sociaal domein, ingang te doen vinden.

Er wordt veel nagedacht; er wordt veel ontwikkeld; er zijn en komen steeds meer tools om het toezicht te professionaliseren en door te ontwikkelen. Maar de praktijk van alle dag is nog weerbarstig. Daarom zal ik me richten op het succesvol implementeren van nieuwe inzichten met behulp van nieuw ontwikkelde methodes. De NVTZ heeft dan toegevoegde waarde voor toezicht in het sociaal domein en tegelijkertijd voedt het sociaal domein de NVTZ met hun dilemma’s en verworvenheden."

 

Contact

Wanneer u mee wilt denken over de branche welzijn of een idee of opmerking wilt delen, dan kunt u contact opnemen met Joger de Jong door te mailen naar jgjdejong@casema.nl of telefonisch via 06-53 72 22 61.

 

  contact branche welzijn
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen