De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk

In het WRR-rapport ‘Het betere werk worden drie ontwikkelingen beschreven die bepalend zijn voor de toekomst van (de kwaliteit van) werk in Nederland, namelijk de technologisering van werk, de flexibilisering van werk en de intensivering van werk.

Goed werk, schrijft de WRR, wordt gekenmerkt door drie belangrijke condities, namelijk grip op geld, grip op werk en grip op leven. Als aan deze condities wordt voldaan, heeft dat een positieve invloed op het welzijn en de gezondheid van mensen. Bovendien leidt dat ertoe dat ‘mensen beter in staat zijn relaties aan te gaan en zich te verbinden met de samenleving als geheel’. Dat resulteert bijvoorbeeld in meer sociale samenhang en meer maatschappelijke innovaties. Leuk en zinvol werk tegen een passende beloning, wat ook nog gecombineerd kan worden met een privéleven of andere maatschappelijke rollen, is dus niet alleen aantrekkelijk voor individuen, maar ook voor de economie en voor de samenleving als geheel.

Bekijk ook

Medezeggenschap in de zorg: vernieuwende inzichten tijdens bijeenkomst in Nijkerk

Op donderdagmiddag 30 maart 2023 vond er een bijeenkomst over medezeggenschap plaats in De Schakel in Nijkerk met een kleine...

Heeft een bestuurder die vertrekt recht op vakantietoeslag?

De governance helpdesk van de NVTZ krijgt met regelmaat vragen over het uitkeren van de vakantietoeslag in het jaar dat...

Samen van waarde

Deze gids geeft u handvatten hoe om te gaan met de verschillende interne en externe belanghouders van de instelling. In...