Gids ‘De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk’ gepubliceerd

Wat betekenen veranderende dynamieken in werk voor de rol van de raad van toezicht? Die vraag staat centraal in de gids ‘De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk’. De gids is gepresenteerd op de ledenvergadering van 23 november jongst leden en is opgebouwd uit drie delen:

  • In het eerste deel worden dynamieken in werk beschreven die relevant zijn voor het interne toezicht; Werk in het algemeen en werk in welzijn en zorg in het bijzonder, zijn namelijk aan verandering onderhevig.
  • In het tweede deel wordt geduid wat de dynamieken in werk betekenen voor de rolneming van de raad van toezicht. De ‘traditionele rollen van de raad van toezicht zijn daarvoor als uitgangspunt genomen om een veranderende focus te beschrijven;
  • Het derde deel gaat in op de vraag: hoe nu verder? Transitie betekent namelijk onbekend terrein waar nog geen blauwdruk voor staat. Toch zijn er eerste stappen die de NVTZ en raden van toezicht kunnen zetten om dit thema verder te verkennen.

De gids is een product van de NVTZ-werkgroep ‘Zorg voor goed werk’ en past in het Strategisch beleidsplan ’20-’25 van de NVTZ, waarin kwaliteit van werk is aangemerkt als een van drie aandachtsgebieden voor de komende jaren. Eerder is er aandacht besteedt aan de gids in de Governance Update en op Zorgvisie.nl.

Kennisbank

De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk

In het WRR-rapport ‘Het betere werk worden drie ontwikkelingen beschreven die bepalend zijn voor de toekomst van (de kwaliteit van) werk in Nederland, namelijk de technologisering van werk, de flexibilisering van werk en de intensivering van werk.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.