Gids ‘De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk’ gepubliceerd

Wat betekenen veranderende dynamieken in werk voor de rol van de raad van toezicht? Die vraag staat centraal in de gids ‘De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk’. De gids is gepresenteerd op de ledenvergadering van 23 november jongst leden en is opgebouwd uit drie delen:

  • In het eerste deel worden dynamieken in werk beschreven die relevant zijn voor het interne toezicht; Werk in het algemeen en werk in welzijn en zorg in het bijzonder, zijn namelijk aan verandering onderhevig.
  • In het tweede deel wordt geduid wat de dynamieken in werk betekenen voor de rolneming van de raad van toezicht. De ‘traditionele rollen van de raad van toezicht zijn daarvoor als uitgangspunt genomen om een veranderende focus te beschrijven;
  • Het derde deel gaat in op de vraag: hoe nu verder? Transitie betekent namelijk onbekend terrein waar nog geen blauwdruk voor staat. Toch zijn er eerste stappen die de NVTZ en raden van toezicht kunnen zetten om dit thema verder te verkennen.

De gids is een product van de NVTZ-werkgroep ‘Zorg voor goed werk’ en past in het Strategisch beleidsplan ’20-’25 van de NVTZ, waarin kwaliteit van werk is aangemerkt als een van drie aandachtsgebieden voor de komende jaren. Eerder is er aandacht besteedt aan de gids in de Governance Update en op Zorgvisie.nl.

Kennisbank

De rol van de raad van toezicht in zorg voor goed werk

In het WRR-rapport ‘Het betere werk worden drie ontwikkelingen beschreven die bepalend zijn voor de toekomst van (de kwaliteit van) werk in Nederland, namelijk de technologisering van werk, de flexibilisering van werk en de intensivering van werk.

Het laatste nieuws

Vacature bureau: Beleidsmedewerker

Wij zoeken een beleidsmedewerker (32u) ! Als beleidsmedewerker bij de NVTZ is geen dag hetzelfde. Het ene moment doe je...

Jaarlijkse bestuursdagen in Tilburg

Op 23 en 24 augustus 2023 werden de jaarlijkse bestuursdagen in Tilburg doorgebracht. Tijdens deze dagen heeft het bestuur een...

Gevraagd: ervaringsplekken in de raad van toezicht vanaf medio oktober 2023

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan een frisse blik, aan een nieuw perspectief? En wilt u tegelijkertijd bijdragen aan een hoogwaardige diversiteit in uw raad van toezicht?