Over Barbara Geurtsen

Branche ambassadeur welzijn

Barbara Geurtsen

Vanuit een sterke intrinsieke motivatie wil ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van inclusieve samenleving. Waar de vraag van bewoners centraal staat en vertrekkend vanuit eigen regie, talenten en mogelijkheden. Waar iedereen er toe doet en mee kan doen. Niet iedereen heeft deze veerkracht om mee te doen. Daar zit een waarde toevoeging van de sociaal werkinstellingen. Van oudsher gericht op het leggen van verbindingen dichtbij en in de leefomgeving van en met bewoners in de wijk.

Ontwikkeling naar netwerken en actieve bewoners

In mijn ogen ontwikkelt het sociaal domein zich nog sterker naar een speelveld waar lokale netwerken actief zijn van (in)formele partners rondom vragen van bewoners/cliënten. Zorg, welzijn, wonen en ook onderwijs en lokaal betrokken bedrijven zijn in deze netwerken verbonden. Initiatieven van bewoners zijn steeds vaker partner in het netwerk. De toename van lokale netwerken als organisatievorm vraagt om andere governance, die aansluit bij de behoeften van netwerken. Oftewel, andere spelregels, leiderschap, financieringsmodellen, toezicht en verantwoording zijn nodig.

Verbinden, inspireren en bewegen

Als NVTZ Brancheambassadeur Welzijn zie ik het als mijn rol om, in verbinding met partners zoals Sociaal Werk Nederland en Verdiwel (Vereniging van Directeuren van Lokale Welzijnsorganisaties), dilemma’s, vragen en uitdagingen van toezichthouders en hun bestuurders op te halen, ontwikkelingen in het lokale sociaal domein te signaleren en te verbinden aan de opgave van de NVTZ.

Waardoor voor de NVTZ voor mijn collega-toezichthouders en mijzelf nog sterker wordt (h)erkend als vindplaats van kennis, ontmoetingsplaats om te leren van elkaar en als inspiratieplaats waar met elkaar nieuwe inzichten worden vertaald naar concrete eigentijdse werkwijze voor goed toezicht in de praktijk. Ik kijk er erg naar uit om u te ontmoeten en uw uitdagingen te horen. En om samen met u de beweging te maken om met elkaar nieuwe antwoorden te ontwikkelen voor een eigentijds toezicht op sociaal werk.

Mijn achtergrond

In het dagelijks leven ligt ook op dit vlak mijn expertise. Ik adviseer, onderzoek, ontwikkel leer- en innovatienetwerken en ben procesbegeleider op het gebied van (netwerk) governance voor RvB’s en RvT’s in de sectoren wonen, zorg en welzijn. Mijn brede blik neem ik mee als toezichthouder van Lumens, een sociaal werkorganisaties in de regio Eindhoven, en Cello (gehandicaptenzorg – regio ‘s-Hertogenbosch). Daarnaast zet ik mij, als vrijwilliger in, om informele initiatieven te ontwikkelen of realiseren.

Mijn intrinsieke motivatie komt voort uit ons gezin. Ik ben moeder van twee dochters, waarvan onze oudste dochter een verstandelijke beperking heeft (down syndroom). Wat mij in het dagelijks laat ervaren wat meedoen en van betekenis zijn nu echt betekent. En ook hoe hardnekkigheid het systeem is, waar het mensbeeld en denken in kansen vaak ontbreekt en onze eigen regie door wordt beperkt. Ik wil vanuit deze intrinsieke motivatie mijn talent inzetten om – ondanks de hardnekkigheid van het systeem – bestuurders en toezichthouders inspireren, aanmoedigen en uitdagen om bovenal de mens centraal te blijven zetten in hun leiderschap en toezicht.

Contact

Heb je een idee, vraag of thema dat je wilt agenderen? Of wilt u meedenken over de branche welzijn dan kunt u contact opnemen met Barbara Geurtsen op (06) 10271132 of  barbara@barbarageurtsen.nl.

Barbara Geurtsen organiseerde de volgende branche-bijeenkomsten:

Lees ook

Victor van Dijk

Branche ambassadeur Ouderenzorg

Katherine Diaz

Branche ambassadeur Jeugdzorg

Hans Waardenburg

Branche ambassadeur Gehandicaptenzorg