Handreiking bezoldiging leden interne toezichthouder zorg en welzijn

Een groot aantal zorg- en welzijnsinstellingen is verplicht om over een interne toezichthouder te beschikken. De interne toezichthouder is verantwoordelijk voor het toezicht op (het beleid van) de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en
de algemene gang van zaken binnen de instelling. Bovendien heeft de interne toezichthouder een klankbordfunctie voor de dagelijkse of algemene leiding en staat hij die met advies ter zijde.

De bezoldiging is de vergoeding die leden van de interne toezichthouder ontvangen voor hun werkzaamheden als toezichthouder. De bezoldiging bestaat in feite uit dat wat zij ontvangen als compensatie voor hun verantwoordelijkheid, inspanning en inzet. Doorgaans gaat het om een concreet, vooraf vastgesteld en overeengekomen geldbedrag.

Bekijk ook

Themajaar Zorg voor goed werk

In 2021 wil de NVTZ het thema zorg voor goed werk belichten. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben steeds vaker moeite met...

Reactie op rapport RVS ‘Blijk van vertrouwen – anders verantwoorden voor goede zorg’

Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in haar in mei 2019...

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de...