Toezichthouden en ethisch ondernemen in zorg en welzijn

Een werkgroep van de NVTZ heeft zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan bewaken in de zorg- of welzijnsinstelling waar hij/zij toezicht houdt en heeft daarover een white-paper gepubliceerd.

Bij incidenten waarvan achteraf geconstateerd wordt dat er ‘niet ethisch’ is gehandeld, wordt ook naar de raad van toezicht/ raad van commissarissen gewezen. Meestal met de vraag: waar was het intern toezicht in dit proces? Waarom is er door hen niet (op tijd) ingegrepen? In het NVTZ-paper, is gekeken naar wat ethisch ondernemerschap is, hoe je als organisatie eventueel zou kunnen afglijden van het pad van ethisch ondernemerschap – en zou kunnen verworden van ‘ridder’ tot ‘schurk’ – en welke sleutelmomenten vragen om extra oplettende aandacht van toezichthouders.

Het white-paper is nadrukkelijk bedoeld voor toezichthouders om over in discussie te gaan, met elkaar als raad, maar ook zeker met bestuur, organisatie en de samenleving in bredere zin.

Download de white-paper.

Bekijk ook

De WNT wordt niet meer gecontroleerd door de accountant?

Wat betekent dit voor de zorginstelling en voor de raad van toezicht? 

Arbeidsmarktproblematiek? Laat de samenleving het oplossen!

De schreeuw van zorg- en welzijnsinstellingen om personeel wordt steeds luider. De toenemende urgentie van de arbeidsmarktproblematiek heeft mede te maken met het hoge percentage werknemers dat de zorg verlaat.

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de...