De ‘Handreiking verslag interne toezichthouder’ nu beschikbaar

Zorgaanbieders dienen vanaf boekjaar 2022 een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder toe te voegen aan de jaarrekening. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders die op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) over intern toezicht dienen te beschikken. De verplichting is gebaseerd op de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (RojW), artikel 8. Doel van het verslag is het afleggen van verantwoording door de interne toezichthouder over diens handelen en de resultaten daarvan. De wetgever stelt geen formele vereisten aan het verslag. De NVTZ heeft een handreiking gemaakt om de interne toezichthouder op weg te helpen bij het opstellen van het verslag. Daarin leggen we met behulp van een toelichting op de verantwoordelijkheden en rollen van de interne toezichthouder een aantal richtinggevende vragen voor. De inhoudelijke reflectie op deze vragen vormt het jaarverslag van de interne toezichthouder.

Download de handreiking

Handreiking verslag interne toezichthouder

Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording van zorgaanbieders aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke nieuwe opgave voor veel zorgaanbieders is de verantwoordelijkheid voor een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.