Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de hand van kaarten worden verschillende aspecten van intern toezicht aangestipt. Kaarten bestaan uit tekst en illustraties, complementair aan elkaar. De Atlas van het Toezicht is de integrale opvolger van de Toolkit Toezicht Zorg en het Profiel Toezichthouder Zorg 2.0.2.0.

De Atlas van het Toezicht is op onze website alleen door leden van de NVTZ te bestellen. Omdat het gaat om een gereduceerde ledenprijs is het niet mogelijk om deze publicatie in een grote hoeveelheid te bestellen. Het maximale aantal is het aantal leden van de Raad van Toezicht en een voor de instelling. Meer exemplaren kunnen worden besteld op de website van het Nationaal Register. Ook niet-leden kunnen het boek op deze website kopen.

Aanvullende kaarten Atlas van het Toezicht

In de NVTZ nieuwsbrief van februari kondigde directeur Marius Buiting aan dat we de Atlas van het Toezicht komend jaar willen aanvullen met digitale addenda, aansluitend bij de huidige gedrukte versie. U zou ons een groot plezier doen de Atlas nog eens open te slaan en door te bladeren, en ons via communicatie@www.nvtz.nl onderwerpen aan te reiken die u nu in de Atlas (nog) mist. Elk jaar zullen we dan met aanvullende kaarten komen zodat de Atlas ook voor de toekomst een actueel document blijft.

Bekijk ook

Handreiking verslag interne toezichthouder

Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording van zorgaanbieders aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke nieuwe opgave voor veel zorgaanbieders is de verantwoordelijkheid voor een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder.

NVTZ Academie brochure

Bekijk in onze brochure het volledige professionaliseringsaanbod van de NVTZ Academie

Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Introductie en aanvullende informatie bij de ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.