Reflectiegids

De reflectiegids is een praktische tool om binnen uw raad van toezicht aan de slag te gaan met reflectie. De afgelopen twee jaar heeft de NVTZ succesvol geëxperimenteerd met verschillende vormen van reflectie, die we hebben meegenomen in deze nieuwe reflectiegids. Maar juist bij reflectie is het belangrijk dat u zelf in regie bent en dat u zelf uw reflectiemethodes kiest. Daarom is gekozen voor een map met losse kaarten. Zo kunnen in de toekomst nieuwe kaarten worden toegevoegd als ontwikkelingen of nieuwe methodes hierom vragen.

Bekijk ook

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de...

Handreiking verslag interne toezichthouder

Vanaf boekjaar 2022 is de externe verantwoording van zorgaanbieders aanzienlijk uitgebreid. Een belangrijke nieuwe opgave voor veel zorgaanbieders is de verantwoordelijkheid voor een zelfstandig verslag van de interne toezichthouder.