Verslag werkatelier methodische reflectie

Het regelmatig toepassen van een vorm van reflectie kan raden van toezicht helpen om anders naar zichzelf te kijken. Een aantal raden reflecteert al regelmatig. Anderen hebben de wens dit te doen, maar lopen hierbij tegen de vraag aan hoe je dit als raad in de praktijk aanpakt: Welke vormen van methodische reflectie zijn er? Welke methode past bij onze raad van toezicht en wat zijn de aandachtspunten waar wij als raad op dit moment aan willen werken?

Om toezichthouders inzichten te geven zodat zij bovenstaande vragen kunnen beantwoorden, hebben het afgelopen jaar vier bijeenkomsten plaatsgevonden onder de noemer ‘Werkatelier Methodische Reflectie’. Het werkatelier is begeleid door Rixt Heegsma en Carla Dubbelman van Waarderend Toezicht. 

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.