Bestuursdag NVTZ

Op woensdagavond 25 augustus had het bestuur van de NVTZ zich verzameld in Vinkeveen voor de jaarlijkse zelfevaluatie. De dag erna hebben bestuur en bureau de werkgeversrol van de raad van toezicht verkend, nadat twee sprekers hun visie op de bestuurder van de toekomst uiteen hadden gezet. De tweedaagse werd afgesloten met een korte bestuursvergadering.

Zelfevaluatie bestuur

Het bestuur heeft geconstateerd dat de vereniging het afgelopen jaar veerkrachtig is geweest in de omgang met de wisselende maatregelen als gevolg van het Coronavirus. Er zijn veel bijeenkomsten online georganiseerd en die zijn doorgaans goed bezocht. Er is ook invulling gegeven aan de punten uit het jaarplan voor 2021. Communicatie blijft echter een aandachtspunt. De vereniging organiseert en publiceert veel en is bij veel initiatieven betrokken, maar weet dit nog onvoldoende onder de aandacht te brengen van leden en andere belanghouders.

De raad van toezicht als werkgever: hoe ziet de bestuurder van de toekomst eruit?

Persoonsgerichte zorg als startpunt; niet enkel voor zorgverleners, maar ook voor bestuurders in zorg en welzijn. Ook moeten zowel bestuurders als toezichthouders de maatschappelijke opdracht nog meer centraal zetten dan tot op heden gebeurt. Dat waren kortgezegd de belangrijkste boodschappen van de twee sprekers in het ochtendprogramma.

Bestuur en bureau hebben aan de hand van deze twee stellingen gediscussieerd over de vraag wat dit betekent voor de bestuurder van de toekomst en, in het verlengde daarvan, voor de (samenstelling van) de raad van toezicht. De gedachtewisseling heeft veel input opgeleverd voor een bestuurlijke agenda tot 2030, waarover de NVTZ met de NVZD in gesprek is.

Bestuursvergadering

In de bestuursvergadering is er gesproken over een advies van de Innovatie- en adviescommissie aan het bestuur, naar aanleiding van het onderzoek wat de Erasmus Universiteit vorig jaar heeft gedaan naar het programma Goed Toezicht. Het bestuur kon zich vinden in de aanbevelingen, in het bijzonder in het voorstel om de raad van toezicht als hoeder van de dialoog, toe te voegen als vierde waarde aan het Programma Goed Toezicht. Het bestuur heeft in de vergadering tevens twee voordrachten goedgekeurd, achtereenvolgens voor de functie van voorzitter van de commissie werkgeverschap en de functie van voorzitter voor de programmaraad.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.