Toezicht als kracht van leren (en) verbinden

Kennismaking NVTZ-leden in Noord-Brabant

In het afgelopen half jaar heeft onze nieuwe Regioambassadeur Noord-Brabant, Huybert van Eck, een tour gemaakt door de provincie om kennis te maken met een groot deel van de leden in de provincie. In deze kennismakingsgesprekken zijn een grote verscheidenheid aan onderwerpen langsgekomen, maar centraal stond het lidmaatschap van de NVTZ. Huybert van Eck heeft daar een heldere PowerPoint-presentatie van gemaakt, die we graag met onze leden delen en hieronder kort samenvatten.

Getallen en algemene conclusies

Huybert van Eck is in maart 2022 begonnen met het aanschrijven van voorzitters van RvT’s in Noord-Brabant, 141 in totaal en heeft uiteindelijk 86 RvT’s kunnen spreken tussen maart en juni, een respons van meer dan 60%. De gesproken organisaties varieerden op een aantal vlakken behoorlijk, van zeer groot (meer dan 3000 fte) tot zeer klein (minder dan 10 fte), zowel oude (> 50 jaar) als jonge (< 5 jaar) organisaties. Ook de toezichthoudende ervaring van de respondenten varieerde sterk van zeer ervaren (> 30 jaar ervaring) tot nieuw in de RvT.

De belangrijkste algemene conclusies uit de gesprekken zijn dat de NVTZ een diverse vereniging is, met een breed scala aan type organisaties als lid. Er is brede waardering voor de professionaliteit, modellen en publicaties van de NVTZ. Wel is er een duidelijk verschil in behoefte bij verschillende leden, vaak branche-specifiek, maar soms ook doordat een grote organisatie van de vereniging hele andere ondersteuning verwacht of nodig heeft dan een kleine organisatie.

Informatie, scholing en achterban

Wat betreft informatie en scholing zijn een aantal heldere aandachtspunten aangedragen door de verschillende leden. Zo lijkt er bij leden behoefte te zijn aan meer handvatten als het gaat om het ‘hoe’ van het toezichthouden in verbanden en netwerken – voor leden in Flevoland en Utrecht gaat daar trouwens een volgende regiobijeenkomst over op 12 oktober – en er is behoefte aan een praktischere website. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt en die hopen we binnen enkele maanden te presenteren. Een aantal (kleinere) organisaties geven daarnaast aan dat ze graag specifieke ondersteuning voor kleine organisatie zouden ontvangen.

Iets anders dat veelvuldig terugkomt is de behoefte aan verdere professionalisering van de toezichthouder. Kwaliteit en vakbekwaamheid staan daarbij voorop. Het is juist hierom dat we erg trots zijn op onze NVTZ-academie, waar nog altijd een zeer groot aantal toezichthouders de weg naartoe weet te vinden. Het aanbod van de Academie voor het najaar van 2022 is hier terug te vinden. Tegelijkertijd is er naast een verdere professionaliseringsbehoefte ook duidelijk een trend zichtbaar richting het ‘narratief’ boven ‘afvinklijstjes’, en de ‘bedoeling’ boven ‘systeem’.

Aandachtspunten

Het is belangrijk rekening te houden met de verscheidenheid van leden. Het is daarom dat de NVTZ een aantal jaar geleden is begonnen met het organiseren van branche-specifieke activiteiten en bijeenkomsten. Ook willen leden vaker horen over de ‘lessons learned’ van escalaties en conflicten. Wat kunnen we leren van de casussen die bij de NVTZ binnenkomen? En ook: wat kunnen we van elkaar leren als toezichthouders? Er is duidelijk ook een behoefte aan ontmoeting. En in dat laatste kader, gaat Van Eck samen met het NVTZ bureau aan de slag om voor de Regio Noord-Brabant een aantal waardevolle bijeenkomsten te organiseren, gericht op ontmoeting, uitwisseling en actualiteit.

De gehele PowerPoint-presentatie van Huybert van Eck is hieronder terug te lezen.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.