Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Zienderogen Beter III

Hoe kunnen raden van toezicht vanuit hun eigen rol bijdragen aan goede, persoonsgerichte verpleeghuiszorg?

Zienderogen beter 3

Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zijn we anders gaan denken over de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg. Persoonsgerichte zorg staat centraal. Ook in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Goede persoonsgerichte zorg richt zich steeds op wat deze ene persoon onder kwaliteit van leven verstaat. Dit betekent dat cliënten als unieke mens worden gehoord en gezien en dat zij meebeslissen. Daarmee verandert de wijze waarop we kwaliteit en veiligheid waarderen continu. Hoe kan de rvt daaraan bijdragen? Dat is de rode draad van ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.

Reisgids biedt handvatten voor rol rvt

Het kwaliteitskader kent de nodige praktische en organisatorische aanknopingspunten. Maar de rol van intern toezicht staat slechts summier beschreven. Om deze leemte te vullen hebben de NVTZ en het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie (uitgevoerd door Vilans) een expertgroep onder voorzitterschap van Laurent de Vries gevraagd om inzichten en ervaringen uit de toezichtpraktijk te delen in een publicatie. Het werd een reisgids om zelf betekenis en vorm te geven aan uw rol als toezichthouder.

Van uitvoeren naar uitvinden

De expertgroep benoemde de nieuwe rol als volgt: “We komen uit een wereld waarin vastlag hoe het moet. We hoefden alleen maar te zorgen dat het gebeurde en daarop toe te zien. Dat ligt achter ons. Het gaat er nu om dat je zelf met je eigen omgeving uitvindt wat het goede is om te doen. Dat is een verschuiving voor de rol van een raad van toezicht en voor zijn verbinding met anderen. Het hangt ervan af of jij met je omgeving in staat bent om uit te vinden wat die rol nu is. Om er in de dialoog met elkaar uit te komen, in plaats van te kijken naar wat er is voorgeschreven.”

Drie thema's Reisgids toezichthouders kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Drie thema’s

De reisgids beschrijft drie thema’s:

  1. Het nieuwe tegemoet treden (persoonsgericht),
  2. Bewust afwegen (lerende organisatie),
  3. Verbinden (context).

Voor de drie thema’s biedt de reisgids: een korte beschrijving, dingen om te doen, en suggesties voor verdere verkenning. U vindt er ook ervaringen van collega-toezichthouders. U kunt de thema’s aandoen in de volgorde die het beste past bij uw situatie. U kunt de reisgids ook doorbladeren en eruit halen wat voor u nu interessant is om te verkennen. Of een activiteit agenderen met uw collega-toezichthouders. Ook is een onderdeel toegevoegd over toezichthouden op kwaliteit bij een interne crisis.

Download de reisgids

Zienderogen beter III

Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zijn we anders gaan denken over de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg. Persoonsgerichte…

Zienderogen Beter II

Veiligheid in perspectief. In deze gids wordt de kern van het toezicht op veiligheid uit de sfeer van het meetbare en objectieve getrokken en geplaatst in de sfeer van dialoog.

Zienderogen Beter I

Voor grip op kwaliteit en kwaliteitsontwikkeling in de zorginstelling.

Nieuws

Video’s als gespreksstarter rol rvt bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Hoe geef je als raad van toezicht zelf betekenis en vorm aan de rol van de rvt bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

Bekijk ook

Wachttijden ggz blijven hoog

De wachttijden en het aantal wachtplekken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) blijven onverminderd hoog. De wachttijd op een aanmeldgesprek is vaak te hoog, maar als iemand eenmaal is aangemeld wordt diegene vaak wél op tijd geholpen met een behandeling.

Download het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen.

Zienderogen beter III

Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zijn we anders gaan denken over de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg. Persoonsgerichte...