Bekijk ook

Zienderogen beter III

Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zijn we anders gaan denken over de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg. Persoonsgerichte...

Signalement WAR 2018/2019

De trends binnen dit signalement zijn: nieuwe vormen van verantwoording, andere principes van organisatie-inrichting en strategische partnerschappen in de zorg.

Signalement 2021

In na­volging op de signalementen van de afgelopen twee jaar, beschrijft ook dit signalement drie maatschappelijke trends die volgens de Wetenschappelijke Adviesraad van...