Bekijk ook

Calamiteitengids

Wat is de rol van de Raad van Toezicht bij een calamiteit? Naar aanleiding van enkele recente calamiteiten erkennen zowel...

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de...

Zienderogen Beter II

Veiligheid in perspectief. In deze gids wordt de kern van het toezicht op veiligheid uit de sfeer van het meetbare en objectieve getrokken en geplaatst in de sfeer van dialoog.