Zienderogen beter III

Onder invloed van ontwikkelingen in de samenleving zijn we anders gaan denken over de kwaliteit en veiligheid van verpleeghuiszorg. Persoonsgerichte zorg staat centraal. Ook in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Goede persoonsgerichte zorg richt zich steeds op wat deze ene persoon onder kwaliteit van leven verstaat. Dit betekent dat cliënten als unieke mens worden gehoord en gezien en dat zij meebeslissen. Daarmee verandert de wijze waarop we kwaliteit en veiligheid waarderen continu. Hoe kan de rvt daaraan bijdragen? Dat is de rode draad van ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen Beter III’.

De reisgids is een gezamenlijke publicatie van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) en ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie (uitgevoerd door Vilans). Dit is de derde publicatie in de NVTZ-reeks Zienderogen Beter.

Preview

Bekijk ook

Zienderogen Beter II

Veiligheid in perspectief. In deze gids wordt de kern van het toezicht op veiligheid uit de sfeer van het meetbare en objectieve getrokken en geplaatst in de sfeer van dialoog.

Tussen wal en schip

Tussen wal en schip verwijst naar een brede opvatting van de rol van raden van toezicht waarbinnen de steeds grotere nadruk op die maatschappelijke functie van het intern toezicht vraagt om een andere manier van werken.

Atlas van het Toezicht

Deze compleet nieuwe publicatie is erop gericht om toezichthouders te prikkelen, tot nadenken te stemmen en te inspireren. Aan de...