Impressie branche bijeenkomst gehandicaptenzorg perspectief arbeidsmarkt

Is er nog perspectief voor de Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg? Dat was de titel van de branche bijeenkomst gehandicaptenzorg op 1 november 2021. Gaan we voldoende zorgpersoneel vinden of is het...

19

Indexering bezoldingsmaxima raden van toezicht 2022

Op 30 november 2021 zijn de sectorale normen van de WNT voor 2022 bekendgemaakt. Naar aanleiding van deze normen is de tabel met bezoldigingsmaxima uit het NVTZ-advies honorering raden van...

65

Nieuwe medewerker bureau NVTZ : Martijn Groenewold

Beleidsmedewerker met als werkvelden ziekenhuiszorg, de eerstelijnszorg en publieke gezondheid.

35

Zorg & Recht lezing over de (praktische) implicaties van de Wtza

Onlangs heeft de Zorg & Recht lezing van Dirkzwager plaatsgevonden. We geven u graag de gelegenheid deze lezing terug te kijken en de presentatie te bestuderen. De lezing geeft meer informatie...

113

Strategische Alliantie? RvT, bezint eer ge begint

Samenwerking als antwoord op de steeds complexe zorgvraag en maatschappelijke problemen van cliënten, wint steeds meer terrein.

341

Vier congressen ontwikkeling verpleeghuiszorg

Samen werken aan steeds betere verpleeghuiszorg. Tijdens vier congressen in november en december 2021 kijkt Waardigheid en trots met mensen uit de verpleeghuissector terug én vooruit. Wat hebben...

107

Themapagina Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Op 1 januari 2022 treedt de Wtza in werking. De NVTZ verzameld alle officiële informatie hierover, en informatie die de NVTZ hierover publiceert, op de Wtza themapagina.

Deze pagina zal...

167

Arbeidsmarktproblematiek? Laat de samenleving het oplossen!

De schreeuw van zorg- en welzijnsinstellingen om personeel wordt steeds luider.

292

Accreditatie voor zorgbestuurders

Het accreditatiesysteem van de NVZD, vereniging van bestuurders in de zorg, levert een bijdrage aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Het...

313

Signalement 2020/2021

In na­volging op de signalementen van de afgelopen twee jaar, beschrijft ook dit signalement drie maatschappelijke trends die volgens de Wetenschappelijke Adviesraad van de NVTZ re­levant...

146
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen