Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn in de regel grote(re) zorginstellingen gericht op acute (curatieve) zorg. Bij de NVTZ is veruit het grootste deel van de Raden van Toezicht/Commissarissen van ziekenhuizen lid. De branche kent specifieke uitdagingen en krijgt op korte termijn een nieuwe brancheambassadeur die RvT’s uit de ziekenhuizen mee gaat nemen in op de doelgroep toegespitste ontmoetingen en bijeenkomsten. Ziekenhuizen zijn via de NVZ (algemene ziekenhuizen) en NFU (Federatie van Universitair Medisch Centra) aangesloten bij het bredere overleg van de BoZ (Brancheorganisaties in Zorg) en werken dan ook met de Governance Code Zorg (2022) die – samen met andere wet en regelgeving als bijvoorbeeld de Wtza – de governance in ziekenhuizen goeddeels vormgeeft.

Themanieuws

Prijsstijgingen hebben merkbaar effect op ziekenhuizen

Door de sterke inflatie die zich sinds eind 2021 heeft ontwikkeld merken ook ziekenhuizen dat de omzet onder druk komt te staan.

Anne Flierman over defusie Santiz: ”De enige keuze waar draagvlak voor is”

Op 14 april 2021 organiseert de NVTZ samen met de NVZ een bijeenkomst op locatie over het meerjarenbeleid en tijdens deze bijeenkomst worden verschillende thema’s behandeld. Linde Steendam, beleidsmedewerker van de NVTZ interviewde Anne Flierman, toezichthouder en lid van de NVTZ over het thema regionalisering in zorg en specifiek over de fusie en uiteindelijk defusie van Santiz.

Reactie raad van toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis op ‘Tussen wal en schip’

Het NVTZ-bestuur was zeer verheugd met deze reactie en prijst de systematische wijze waarop de raad van toezicht van het ASZ is nagegaan in hoeverre de thematiek uit de gids geldt voor het ziekenhuis en hoe daarmee wordt omgegaan.
Zorg en welzijn

Branches

De sector zorg en welzijn bestaat uit vele deelsectoren. De verschillen hebben invloed op het werk van de toezichthouder. Herkenning van de eigen thematiek en het uitwisselen van ervaringen tussen toezichthouders in eenzelfde (deel)sector is voor leden belangrijk.

Om recht te doen aan de diversiteit in de deelsectoren (branches) is binnen de NVTZ een aantal leden actief als branche-ambassadeur. Zij organiseren branche-specifieke bijeenkomsten en informeren de NVTZ over de thematiek in hun werkgebied.

Uit de kennisbank

Advies paritaire commissie

Bestuurlijke Horizon 2030 Adviesrapport paritaire commissie A4Downloaden

Branche ambassadeur Ziekenhuizen

Joop Hendriks

Branche ambassadeur Ziekenhuizen