Voorbeeld van passende zorg

Op het NOS journaal van 16 april 2024 is een reportage te zien over een patiënt van het MUMC+ waarbij passende zorg in de vorm van zelfzorg met behulp van een getrainde mantelzorger is toegepast. Een treffend domein overstijgend voorbeeld van passende zorg, waarbij de patiënt en mantelzorger actief betrokken zijn.

Het Maastricht UMC+ en het Innovatiefonds ouderenzorg (IFOZ) hebben gezamenlijk stichting KOMPAZ-Nederland opgericht. Deze stichting heeft als doel de landelijke opschaling van trainingscentra, naar voorbeeld van de Maastrichtse Academie voor Patiënt en Mantelzorger. Via deze academie krijgen patiënten en mantelzorgers uitleg over medische handelingen, eHealth-applicaties of zelfmanagementprogramma’s. Zij kunnen daardoor zelf beslissen over hun zorg en wat ze zelf kunnen en willen doen, en zijn minder afhankelijk van (thuis)zorg. Bekijk het item op NOS journaal van 18.00 uur.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.